Skip to content

NOA ENERGY TRADE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-03-26 11:44:49
JSON

NIPT: L42203031A
Administrator: Besiana Antoni, Anisa Kulla
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e aktivitetit të furnizimit dhe tregtimit në energji dhe mallra tregtare, si dhe aktivitete të tjera që lidhen me tregtimin e çertifikatave të gjelbra dhe të gazit. Për aktivitetin e saj Shoqëria mund të kryejë veprime me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, blejë, shesë, ose të marrë me qira, të ketë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri të tjera, konsorciume të themeluara ose në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm të veprimtarisë me objektin e Shoqërisë ose objekti i tyre i shërben qëllimit të realizimit të objektit të Shoqërisë, të angazhohet në hapjen e stacioneve të plazhit, hoteleri, turizëm dhe aktiviteteteve të rekreacionit. Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë të gjitha aktivitetet e dobishme ose të nevojshme, të lejuara nga ligji, për realizimin e objektit të Shoqërisë. Prodhimi energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet e energjisë të cilat gjenden në natyrë dhe janë të rinovueshme, si ajo hidrike, Fotovoltaike, Eolike, gjeotermale, e biomasës ose biogazit si dhe energjia nga mbetjet urbane. Projektimi dhe studimi i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur shfrytëzimin e energjisë që gjenden në natyrë dhe që janë të rinovueshme, si dhe i Nënstacioneve e Linjave të Transmetimit TU dhe TL. Shitja e energjisë elektrike klientëve dhe blerja e energjisë elektrike nga operatorë të ndryshëm privat apo shtetëror brenda dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: NOA ENERGY TRADE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.09.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ERA REAL ESTATE ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.01.2020 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M01331016D, me adresë në Tiranë, Rruga Nikolla Tupe, Ndertesa nr 3, kati 1, nr 1, me administrator Kledia Stefani. NOA ENERGY TRADE shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga ''Nikolla Tupe'', Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1

Adresa:
Vlorë, Himarë, Ambjenti me Zonë 3 Kadastrale 1952, Pasuria Nr.107/11/1, 107/11/2, 107/11/3

Adresa Email:
info@noaholding.com

Telefoni:
044500378, 0696533504

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.03.2020
Statuti i shoqerise
VENDIM Nr. 31, datë 21.2.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SHPK, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 23 833 303,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 101 330 810,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 27 983 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 520 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:727 954 425,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 212 858 261,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:601 542 915,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:138 830 177,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala