Skip to content

BT BALKAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61314043M
Administrator: Oltjan Hoxholli
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimet e mirëmbajtjes dhe testimit të pajisjeve elektronike, elektrike dhe në përgjithësi rregullimin e metodave industrial. Projektimi, ndërtimi, administrimi dhe mirëmbajtja e analizës së sistemeve të ajrit, tymit, gazrave, pluhurave, prodhuar nga proçesi kimik, naftës, farmaceutike, industriale; synon edhe rrjetet e kontrollit të ndotjes së mjedisit të autoriteteve publike (provincat, Rajonet, Bashkitë, etj) dhe sistemet e kontrollit të emisioneve të teknologjisë së lartë në impiantet industriale (djegësit, industritë kimike, etj), rehabilitimin dhe / ose aktin e rikuperimit të sistemeve lartpërmendur, me qira dhe menaxhim e stacioneve të kontrollit të ndotjes së mjedisit, të pajisura plotësisht. Shërbimet e projektimeve mekanike, elektrike, instrumentale dhe ndërtimin e impianteve industriale; Prodhimi i pajisjeve për monitorimin e mjedisit; Zhvillimi i softuerit për proçesin e automatizimit dhe sistemeve të menaxhimit; Kurse për trajnimin e personelit për përdorimin e elektronike dhe instrumental; Tregti me shumicë e aparaturave elektronike, elektrike, mekanike dhe të përgjithshme të metodave industriale. Ajo gjithashtu mund të kryejë, si aktivitete të dobishëm për "aktivitetet e mësipërme, të gjitha operacionet tregtare, industriale dhe financiare, të luajtshme dhe të paluajtshme, të gjykuara të nevojshme ose të dobishme nga Administrimi, për arritjen e objektivave sociale, garancive të kredisë, dhe çdo garancie 2 tjetër, gjithashtu e vërtete dhe çfarë për kompanitë brenda grupit të cilit i përkasin; për të marrë nga fondet e aksionareve me ose pa detyrim shlyerje dhe gjithashtu mund të supozojmë interesat dhe pjesëmarrjen në kompani apo biznese të tjera që kanë objekte të ngjashme ose të përafërta, ose e lidhur me vete, të gjitha brenda kufijve të ligjit.
Emërtime të tjera Tregtare: Business Techology
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 12.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 13 856,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga "Bogdaneve", Godina "EuroCol", Kati 5-te, Zyra Nr.34

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare