Skip to content

SWISS FURNITURE HOME
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61511013F
Administrator: Kosta Garo
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport e tregtim me shumicë e pakicë i elektroshtëpiakeve, materiale elektrike, elektronike, telefonike, artikujve të mobilerise etj., Import, eksport e tregtim me shumicë e pakicë, i makinerive e pajisjeve, i mjeteve motorike, autovetura, kamionë, mjete bujqësore, e pjesë këmbimi të tyre, Import, eksport e tregtim me shumicë e pakicë i materialeve që përdoren në ndërtim, pllakave, pajisjeve hidrosanitare, parkete e çdo material tjetër që nuk është përmendur këtu por që përdoret për qëllime ndërtimi; Transport kombëtar e ndërkombëtar, në rrugë detare, tokësore apo ajrore; Blerje, shitje, dhënie me qira e pasurive të luajtshme e të paluajtshme; Publikimi i gazetave të përditshme dhe jaVorë si dhe të revistave me përmbajtje sociale, politike, ekonomike, shkencore, sportive ose argëtuese. Publikimi i gazetave të veçanta. Publikimi i revistave me përmbajtje të ndryshme. Publikimi dhe tregtimi i çdo lloj shtypi, me përmbajtje të përgjithshme ose të veçantë. Publikimi dhe tregtimi i çdo lloj librash, të autoreve grek ose të huajve. Importi dhe eksporti i çdo lloj gazetash, revistash, shtypi dhe librash; Shërbim agjencie dhe qarkullim i çdo lloj gazete, reviste, shtypi dhe librash, që mund të jene 2 publikuar nga shoqëria ose nga dikush tjetër. Kryerja e çdo lloj punimeve shtypshkronje, printimi, litografie, lidhëse librash dhe publikimi. Shfrytëzimi i shtypshkronjave, presave, litografive dhe lidhëzave të librave. Përfaqësimi i çdo sipërmarrjeje, greke ose të huaj, me qëllim të njëjtë ose të ngjashëm dhe çdo Media. Promovimi i punës së shoqërisë me reklama dhe çdo mënyrë të ligjshme. Kryerja e çdo veprimi që ka lidhje me qëllimet e sipërpërmendura. Dhënie me qira e makinave, Import, përpunim dhe shitje e sipërfaqeve solide për bango kuzhine, recepsione, mobilie tualeti, etj. Çdo veprimtari tjetër që ka lidhje me reklamën, si prodhim, menaxhim, etj shoqëria mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera të ngjashme ose të ndryshme, SHPK dhe SHA me çfarëdolloj cilësie në shoqëri, si dhe të bashkëpunojë me shoqëri të tjera, që ekzistojnë ose që do të themelohen, në Greqi ose jashtë vendit, dhe të cilat kanë qëllim të njëjtin ose të ngjashëm me atë të shoqërisë ekzistuese. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, industriale, mbi pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, që do të vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, me përjashtim të çdo lloj aktiviteti të zhvilluar ndaj publikut. Mundet gjithashtu të ndërmarrë veprimtari me pasuri të luajtshme, të paluajtshme, industriale, tregtare e financiare, duke përfshirë lëshimin e garancive reale e përsonale, edhe në favor të të tretëve si dhënëse hipoteke, si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera vendase ose të huaja që kanë objekt të ngjashëm apo të afërt me të vetin.
Emërtime të tjera Tregtare: SWISS FURNITURE HOME
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 09.03.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frasheri, Pallati Nr. 31, Shkalla B/15.

Telefoni:
684010310

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare