Skip to content

UET & Partners Legal Studio (Ish Pro-Democratia)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-03-06 07:44:19
JSON

NIPT: L61706009E
Administrator: Ardvin Kraja
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën ligjore. Përfaqësimi në gjykata, përfaqësimi në institucione shtetërore dhe/ose private, ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën ekonomike, ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave në fushën e marketingut dhe publik relationship (PR). Klinikë ligjore, ndërmjetësim, konsulencë dhe asistencë në menaxhim projektesh në fusha të ndryshme të jetës sociale, komunikim strategjik dhe konsulencë fushatash. Konsulencë në çfarëdolloj fushe në favor të institucioneve shtetërore, private, organizatave jofitimprurëse, partive politike etj. Trajnime në fushën e komunikimit. Gjithashtu për të realizuar objektin dhe qëllimet e saj, shoqëria mund të ndërmarrë dhe zhvillojë çdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, promocional apo dorëzanës që i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: UET & Partners Legal Studio
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.05.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 11.11.2017, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua pezulimi i aktivitetit të shoqërisë për një afat kohor të pacaktuar.

II. Më datë 03.05.2019, me vendim të asamblesë së zakonshme, u miratua kalimi i shoqërisë nga statusi “Pezulluar” në statusin “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.70, Hyrja 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2020
Vendimi per pezullimin e aktivitetit te shoqerise 11.11.2017
Akti i themelimit
Vendimi per aktivizimin dhe ndryshimin e emrit te subjektit 03.05.2019
Kontrate shitje kuotash 08.05.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -23 234,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 603 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 630 785,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016

Punuar Nga : A.Lala