Skip to content

SPITALI GJERMAN (Ish 2AP TRADE)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-28 14:15:39
JSON

NIPT: L72210055P
Administrator: Almiro Gurakuqi, Eduard Kapaj
Objekti i Veprimtarisë: "Ofrimin dhe kryerjen e sherbimeve mjeksore, spitalore, jopublike duke perfshire mjekesine e diagnostikimit parandalues si: Kateterizmi kardiak, tomografia e perllogaritur dhe rezonanca magnetike, radiologjine e pergjithshme ultratingujt, mamografia, kontrollet e funksioneve pulmonare, laboratori i sherbimeve dhe telemedicinale por pa u kufizuar vetem ne to, bazuar dhe ne pajtim me legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare Sherbim urgjence. Sherbim mjekesor ne familje. Nderhyrje kirurgjikale, te pergjithshme dhe specifike. Sherbim reaminacioni shtrim mjekim, qendrim dhe sherbim ditor te pacienteve. Diagnostikimi i te gjitha semundjeve. Laborator analizash mjekesore. Organizimi i veprimtarise dhe menaxhimit te strukturave diagnostikuese te kurimit dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise, konsulence ne kete fushe. Organizimi i qendrave te trajnimit dhe programeve per edukimin dhe trajnimin e doktoreve, infermiereve dhe personelit administrativ. Funksionimi dhe administrimi i farmacive te shitjes me pakice dhe barnave dhe produkte tregtare me pakice farmaceutike. Funksionimi dhe administrimi i restoranteve dhe i lokaleve, bar kafe etj. Klinike dhe Laborator Dental. Sherbimet e punimeve stomatologjike dhe Laboratorike, si: Terapi ortodonci, ortopedi, kirurgji, ro grafi, pergatitje urash porcelani dhe proteza te ndryshme, implante etj. Riparime te aparaturave mjekesore. Shitblerjen e te gjitha llojeve te paisjeve mjeksore te nevojshme per ushtrimin e aktiviteteve te mesiperme. Import-Eksport, tregtim me shumice dhe pakice te paisjeve ortopedike, medikamenteve, mjeteve dhe paisjeve farmaceutike, sherbime logjistike per materialet / lende farmaceutike te perdorura ne strukturat e diagnostikimit etj, si dhe cdo aktivitet tjeter i konsideruar fitimprures dhe ne interes te shoqerise".
Emërtime të tjera Tregtare: SPITALI GJERMAN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.10.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Çështje Ligjore: Me date 24.12.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerie per nje afat te pacaktuar. Statusi i shoqerise ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative Nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, Ndertesa 81, Hyrja 1, Ap.1, 1001

Telefoni:
0682021976

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.07.2020
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuote 15.03.2018
Kontrate shitje kuote 06.06.2018
Vendim i asamblese se ortakeve per pezullimin e veprimtarise 24.12.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 588 454,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -791 109,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 627 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 761 316,00
Punuar Nga : A.Lala