Skip to content

EKLIPS 1
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-21 13:30:17
JSON

NIPT: L87606901F
Administrator: Ali Dedolli
Objekti i Veprimtarisë: Pastrim i siperfaqeve urbane. Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, bujqesore, materialeve te ndertimit, elektroshtepiake, hapjen e agjensive te perfaqesimit, bare, restorante e transport mallrash e pasagjeresh. Punime te ndryshme ne siperfaqe te gjelberta. Sherbime funerale.Punime ndertimi dhe rikonstruksioni, ndertim godinash rezidenciale, rruge, ura etj. Parkim mjetesh te firmes me siperfaqe 530 m2 katrore, larje e tyre dhe sherbime teknike te mjeteve te shoqerise. Larje per te trete automjete, tapete dhe grumbullim tapetesh. Punime, ngritja, mirembatja ne landfillede, dhe perpunim i mbetjeve dhe plehrave. Sherbime bar-kafe restorant.Veprimtari dhe sherbime hotelerie dhe turizmi, sherbime restorantesh, organizime festash, ceremoni zyrtare, konferenca.Linja prodhimi ne fushen e artikujve ushqimore duke perfshire prodhimin e te gjithe llojeve te artikujve ushqimore, si dhe furre buke, pasticeri etj. Perfaqesime dhe ndermjetsime tregtare. Ndertim zbatimit dhe projektimit. Germime dheu dhe punime eventuale murature e beton - arme. Prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim material inerte gure, prodhim elemente betoni etj. Punime karpentierie, druri, punime civiledhe ekonomike, ndertim ujesjellsa kanlizime, punime mbrojtese dhe sistemime hidraulike. Ndertim I objekteve te ndryshme civile dhe industrial; rikonstruksione dhe mirembajtje godinash civile e industrial, veshje fasadash; ndertim rrugesh, autostrada, punime nentokesore, ura, vepra arti, mbikalime, nenkalime, diga dhe tunele hidroteknike, hekurudha , ujesjelles, gazsjelles, kanalizime, vepra kullues e vaditese .Pike shitje karburanti. Tregtim I pjeseve te kembimit per automjete e makineri. Transport per mallra e pasagjere. Brenda dhe jashte vendit si dhe servis per automjete. Tregtim te automjeteve. Ngritjen e linjave te perpunimit te tyre si dhe tregtimin, importimin e tyre.Veprimtari dhe sherbime ne fushen energjitike, por pa u kufizuar ne to, ndertimin dhe shfrytezimin e hidrocentraleve, prodhimin e shitjen brende e jashte vendit te energjise elektrike, marrjen me koncesionose me leje dhe shfrytezimin e minierave si dhe perpunimin, transportin, import-eksportin e lendeve minerare apo nenprodukteve te tyre. Veprimtari dhe sherbime ne hapjen e institucioneve arsimore dhe jo publike, kurseve profesionale. Sherbime veterinarie.
Emërtime të tjera Tregtare: EKLIPS 1
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.02.2018
Rrethi: Diber
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber Burrel,Sheshi Demokracia, Ish Hotel Turizmi, Kati 2, Nr.3

Adresa:
Tirane, Rruga Aleksander Moisiu, nr 76, Kinostudio

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.01.2021
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 02.05.2018
Kontrate shit-blerje kuotash 13.08.2020
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala