Skip to content

DINOSTEK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-16 13:06:46
JSON

NIPT: M02115007M
Administrator: NICOLA BARBANERA
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.Ne menyre me specifike, aktiviteti baze i kesaj Shoqerie do te jete: " Krijimi ,zhvillimi dhe implementimi i zgjidhjeve dixhitale per tregtine elektronike. Bashkepuntoret tane te gjithe te vendosur ne territorin e Republikes se Shqiperise, krijojne , zhvillojne dhe ofrojne klienteve evropiane zgjidhje te shumta,marketing dhe teknika kreative. Bashkepuntoret punojne ne smart -working (pune ne kushte shtepie). Objekti i Shoqerise do te konsistoje ne:"Aktivitetin e agjencise dhe perfaqesimi tregtar, dizajn, marketing dhe programim; Aktivitet ne fushen e ofrimit te sherbimeve te ndryshme online me mundesi telefonimi per oferta te ndryshme; - Aktivitet kerkimor, perzgjedhje, orientim, trajnim dhe aktivitete menaxheriale dhe profesiona/e trajnimi me sisteme multimediale dhe sisteme ne largesi; Aktivitet ne fushen e organizimit te seminareve, takime, konferenca, organizime te pergjithshme dhe aktiviteteve te promovimit te imazhit. Aktivitet ne fushen e marketingut ne Web. Aktivitet ne fushen e tregtise elektronike edhe per llogari te paleve te treta,te sherbimeve te komunikimit qe rrjedhin nga zhvillimi i teknologjive; Vleresimin strategjik mjedisor; Perdorimi i sistemeve kompjuterike ne fushen e studimit dhe kontrollit, Perdorimi i sistemeve te informacionit territorial (GIS). Shoqeria mund te marre pjese ne cilesine e ortakut apo te aksionerit ne shoqeri te tjera tregtare me objekt te njejte ose te ndryshem. Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, ne menyre qe te arrije objektin e lartpermendur, shoqeria mundet gjithashtu: Te kryeje çdo transanksion lidhur me asetet e luajtshme ose pasurite e paluajtshme, vendosja e pengjeve, hipotekes, barreve si dhe aktivitete te cilat mund te konsiderohen te nevojshme per te arritur aktivitetin e Shoqerise. Gjithashtu shoqeria mund te kryeje aktivitete te tjera te cilat nuk ndalohen nga ligji ne fuqi, te vlefshme dhe me interes per shoqerine, me ane te pajisjes me licensat e nevojshme.
Emërtime të tjera Tregtare: DINOSTEK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.09.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Leonard Frroku", kompleksi Green City, Astir

Adresa Email:
info@dinostek.com

Telefoni:
0696024144

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.09.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani