Skip to content

"IB & GR 20"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-05-22 14:03:17
JSON

NIPT: M07921504N
Administrator: Prendë Gjidodaj
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj në sektorin e sportit të futbollit brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, për të ofruar veprimtari sportive nëpërmjet krijimit apo themelimit të strukturave sportive sipas legjislacionit në fuqi, si klube sportive, akademi sportive, etj. por edhe për të ofruar asistencë dhe ndërmjetësim në krijimin e marrëdhënieve kontraktore të lojtarëve si individ me klubet sportive shqiptare dhe klubeve sportive të huaja, midis vetë klubeve sportive shqiptare por edhe midis tyre dhe të huaja apo edhe reciprokisht e kundërta. Zhvillimin e veprimtarisë së saj në sportin e futbollit profesionist dhe amatorë. Përgatitjen e lojtarëve dhe zhvillimin e çdo aktiviteti sportiv në funksion të arritjes së qëllimit për të cilin është krijuar. Zhvillimin e veprimtarisë në sportin e futbollit amator të moshave të reja në "Sistemin Zinxhir", përgatitjen e futbollistëve, shitjen dhe blerjen e lojtarëve dhe kryerjen e çdo aktiviteti sportiv në funksion të arritjes së qëllimit për të cilin është krijuar. Kryerjen e aktiviteteve ekonomike që kanë të bëjnë me marketingun, të drejtën radio televizive dhe atyre në fushën e reklamave, të menaxhimit të reklamave, të menaxhimit të lojtarëve profesionist dhe amator, të menaxhimit apo administrimit të lojrave të futbollit brenda dhe jashtë vendit, etj. Ndërmjetësimin për kontraktime për të drejtën televizive me të gjithë personat juridik e fizikë apo OJF, brenda dhe jashtë vendit, për transmetimin e ndeshjeve të futbollit të ndryshme në funksion të arritjes së qëllimitpër të cilën është krijuar, duke respektuar njëkohësisht kushtet e vendosura për trasmetim radio televiziv nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria të gjithë aktivitetin e saj sipas objektit të pasqyruar në këtë nen do t'a realizojë brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, për t'i ofruar këto shërbime të gjithë individëve dhe subjekteve që operojnë në fushën e veprimtarive sportive të futbollit, të gjithë njësive ekonomike të vendosura dhe që operojnë në Republikën e Shqipërisë, por edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, përfshirë institucionet publike dhe enteve, përsonave juridik publik apo privat, pavarësisht nga forma e tyre juridike por edhe njësive të tjera, pavarësisht nëse janë subjekte fitimprurëse apo jo fitimprurëse në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm mbi këtë veprimtari.
Emërtime të tjera Tregtare: "IB & GR 20" Sh.P.K.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.05.2020
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 60 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Bulevardi "Gjergj Fishta", Godina 4, kati II-të

Adresa Email:
gjidodajpashk@yahoo.com; gjidodajprende@hotmail.com

Telefoni:
0694285665; 0696026218

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 22.05.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani