Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Organizata JoFitimprurëse
Rezultate gjithsej: 5

QENDRA E ALEANCËS GJINORE PËR ZHVILLIM

K51622017B
(Sensibilizimi dhe mbrojtja e të drejtave të grave në Shqipëri)

Tiranë ALL

QZHK SOT PËR TË ARDHMEN

L32221751H
(Hapja e qendrave multifunksionale me aktivitete komunitare, edukuese, formim profesional, punësim dhe këshillim për barazinë gjinore.)

Tiranë ALL

Cultural Heritage without borders Albania

L01327452C
(Trajnimi, Edukimi, Restaurimi i trashëgimisë kulturore dhe bashkëpunimi me muzeumet. (Sipas të dhënave të www.parlament.al))

Tiranë ALL

SHOQATA ARTISTIKE BUNA 2

K77314191D
(Organizimi i aktiviteteve të ndryshme artistike kulturore (Sipas të dhënave të www.parlament.al))

Shkodër ALL

Fondacioni "Fundjavë Ndryshe"

L61315453U
(Sipas të dhënave të marra nga https://ffn.al/, “Fundjavë Ndryshe” është nisma më sociale e bamirësisë në Shqipëri, e cila synon të përmirësojë shoqërinë, duke ndihmuar njerëzit në nevojë)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni