Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 753

ARTAN ZENELI

K31602004G
(Avokat.)

Tirane ALL

Emanuela Kapxhiu

L91506020M
(Kancelari, sherbim fotokopje dhe printim, tregtim me pakice dhe shumice i materialeve elektrike, hidraulike, materiale pastrimi, ndertimi, vegla pune, sherbime pastrimi, dezinfektimi, tregtim i ujit, kafes etj.)

Tiranë ALL

Elton Guranjaku

L53017202U
(Servis automjetesh, tregti me pakice pjese kembimi.)

Elbasan ALL

Roland Delia

L07010501V
(Sherbime IT dhe shperndarje interneti, shitje aksesor te ndryshem elektronik.)

Sarandë ALL

Suela Hyseni

L53913801J
(Transport udhetaresh.)

Konispol ALL

ALEKO MIÇO

K33926064U
(Tregtim i makinave te zyrave dhe te pajisjeve informatike. Riparim paisje kompjuterike, tregti paisje kancelarie, krijim dhe mirembajtje faqe interneti, krijim dhe mirembajtje rrjete kompjuterike, shitje progra)

Korçe ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SOTIRAQ PLASARI

K33925036K
(Shitje shumice pakice pjese kembimi per automjete dhe servis makinash. Montim impiante gazi.)

Korce 1805981 ALL

Florian Abedinaj

L71723020J
(Tregti me pakice pajisje elektronike, sherbime shitje dhe blerje IT, kancelari, elektrike, ndertim dhe konfigurim sistemesh mutlimedia, sisteme rrjetesh. Ndertim software. Shitje dhe blerje materiale te buta, p)

Tiranë ALL

Andrea Hoxha

L87104801U
(Ofrim sherbim interneti (ISP). Tregtim i produkteve te kancelarise, pjese kembimi, printera , fotokopje, paisje sherbimi IT, tregtim paisje komjuterike, rrjeti e telekomunikacioni. Ndertim konfigurim e mirembaj)

Elbasan ALL

Lulzim Ahmetaga

L66402009I
(Tregti e artikujve te ndryshem. Studime, kerkime, perpunime te dhenash.)

Shkoder ALL

Erdit Kalemi

L41306076P
(Tregti me pakice të luleve natyrale.)

Tiranë ALL

AGIM SERANAJ

K62301005F
(Projektim, supervizion kualidimi)

Tiranë ALL

Orion Zavalani

K81512042B
(Sherbime ne fushen e inxhinierise:projektim,konsulence,supervizim,kolaudim,zb.p unimesh, shitblerje. Studim dhe vleresim te efiçencës energjetike.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni