Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:ALPHA BANK A.E (S.A)
Rezultate gjithsej: 1

BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA (Ish ALPHA BANK A.E.-Tirana Branch, Ish ALPHA CREDIT BANK A.E - Tirana Branch)

J72311006R
(Kryerja e aktiviteteve bankare dhe financiare në përputhje me ligjin ekzistues për bankat apo sipas ndryshimeve që mund të ketë në të ardhmen. Përkatësisht në përputhje me liçencën e lëshuar nga )

Tiranë -1649087000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni