Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bujar Xhafa
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

FONDI BESA

K81911023C
(1. Të gjithë format e kredi dhënies, duke përfshirë kredinë konsumatorë e hipotekare; 2. Faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; 3. Qira financiare; 4. Shërbimet e pagesave e të transferi)

Tiranë 341038461 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni