Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Erion Lena
Rezultate gjithsej: 2

MEDITERRANEAN CONTRACTORS

L61314011V
(Përpunim, transportim, depozitim inertesh të ndryshme Objekti i aktivitetit të Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të ortakut të vetëm dhe mund të kryejë çdo lloj aktiviteti në përputhje me leg)

Tiranë ALL

LLF LEGAL & TAX

L61314012G
(Sherbime ligjore duke perfshire, perfaqesim ne gjykate, konsulence juridike, perfaqesim prane institucioneve shteterore, konsulence tatimore, sherbime konsulence dhe mbeshtetese per shoqeri dhe individe, perfaq)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni