Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ministria e Financave
Rezultate gjithsej: 89

PRODH.MAT.NDERTIMI 

K02727219I
(Prodhim materiale ndërtimi, import lëndësh të para e materiale ndihmëse, punim zdrukthëtarie, prodhim materiale inertes, përpunim hekuri e parafabrikate të ndryshme, eksport, prodhim traversash, transpo)

Elbasan -3486716 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ADELCHI SHQIPERI 

K06424016C
(Prodhim dhe përpunim të këpucëve dhe të pjesëve të saja, prodhime të lëkurës dhe pjesëve të ngjashme të lëkurës duke përdorur lëndën e parë të furnitorit nga jashtë si dhe shitjen e produkt)

Shkodër 14230051 ALL

ELBER

K13621201W
()

Elbasan -44492239 ALL

TARABOSH

K17028001M
(Grumbullim, përpunim, prodhim dhe tregtim të duhan cigareve, me shumicë dhe pakicë, eksport-import, si dhe materiale të tjera për këtë industri e transport për vete e të tretët.)

Shkodër ALL

BURSA E TIRANES SH.A.

K21916801Q
(Të sigurojë një treg titujsh të hapur, transparent, të barabartë, efiçentë dhe ekonomik. Të rregullojë, të lehtësojë dhe të përmirësoj tregtimin në tituj. Të krijojë përputhshmërinë me par)

Tiranë ALL

SH.A. VESHJE 3

K22231501I
(Prodhim e tregtim konfeksione me material porositësi.)

Durrës ALL

TRANSNAFTA 

K22627401R
(Kryerja e shërbimeve të transportit për sektorin e naftës e për të tretët si dhe kryerja e shërbimeve të ndryshme për mirëmbajtjen e riparimin e çdo lloji automjeti apo makinerie.)

Fier ALL

UZINA MEKANIKE

K23108401B
(Kryerje e projektimeve, e punimeve dhe shërbimeve mekanike për industrinë e naftës si dhe e çdo lloj punimi e shërbimi mekanik për të tretë.)

Fier ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

QENDRA E RREGJISTRIMIT TE AKSIONEVE

K31422103G
(Mbajtjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt të regjistrit të aksioneve të shoqërive aksionare; transferimin e saktë dhe në kohë të pronësisë dhe përpunimin e të dhënave të tjera të nevojshm)

Tiranë 8385288 ALL

DISKO - BAR LUX 

K31802081V
(Veprimtari kulturore e tregtare, import eksport të mallrave industriale, ushqimore dhe materiale ndërtimi. Veprimtari ekonomike, tregtare dhe sociale që do të përfshijë: aktivitete shërbimi si restorant-)

Tiranë -1581156 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT OST

K42101801N
(Sistem transmetimi energjie.Operim i rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike nga pikpamja fizike.Operimi i sistemit të transmetimit nga pikpamja e dispencerimit. Operimi i tregut të energjisë elekt)

Tiranë 1182443807 ALL

TRAJTIMI I STUDENTEVE SH A GJIROKASTER

K43128662E
(Furnizim dhe trajtim i studentëve me ushqim, fjetje dhe shërbime të tjera.)

Gjirokastër -6545568 ALL

TRAJTIM I STUDENTEVE

K46517001T
(Trajtimi studentëve me ushqim, fjetje dhe shërbime të tjera.)

Shkodër -8596480 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Trikotazhi

K54105005W
(Prodhim i produktit të gatshëm konfeksione, thurje zbardhje prerje qepje etiketim, ambalazhim.)

Korçë 5003655 ALL

"S-SARANDA"

K54208810J
(Përpunimin dhe konservimin e peshkut dhe midhjes. Magazinimin dhe shpërndarjen e prodhimeve të detit të përpunuara, ose të freskëta. Eksportimin, importimin, blerjen, shitjen, ruajtjen, tregtimin dhe tra)

Vlorë ALL

'Trajtimi i Studenteve''

K54320001C
(Furnizim dhe trajtim i studentëve me ushqim, fjetje dhe shërbime të tjera.)

Korçë -15199420 ALL

TRAJTIM I STUDENTEVE SH.A. VLORE

K56703241T
(Furnizim dhe trajtim i studentëve me ushqim, fjetje dhe shërbime të tjera.)

Vlorë -9084066 ALL

TREGU I SHITJES SHUMICE FRUTA-PERIME

K67401001J
(Dhënie me qira të ambienteve për tregtim.)

Shkodër -6127168 ALL

SHA. NPV

K71309502E
()

Durrës -3650639 ALL

ALBMINIERA sh.a.

K72120014C
(Prodhim, tregtim mineralesh.)

Tiranë -13476679 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni