Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 88

UJESJELLES GJIROKASTER QYTET Sh.a 

J62903737T
(Furnizimi me ujë dhe mirëmbajtja kanalizimeve.)

Gjirokastër ALL

UJESJELLESI FSHAT ELBASAN

J93112216Q
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsum)

Elbasan -71770700 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjelles Kanalizime Orikum sh.a (Ish-Ujesjelles Orikum Sh.a)

K67327201K
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës.)

Vlorë 1642976 ALL

UJESJELLESI SH.A. NOVOSELE

K56625203W
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së)

Vlorë -27604936 ALL

Ujesjelles Kuçove sh.a. (Ish Ujesjelles-Kanalizime Kuçove)

J67902119N
(Furnizim me ujë dhe mirëmbajtje kanalizimesh.)

Berat ALL

SPORT KLUB FARKA

K91815006H
(Veprimtari në fushën e sportit, konkretisht të aktivitetit të futbollit në qytetin e Tiranës, duke përfshirë këtu jo vetëm ekipin e parë por edhe ekipin e moshave më të reja të sistemit zinxhir. S)

Tiranë ALL

UJESJELLES-KANALIZIME FUSHE-KRUJE

J93711212U
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsumator)

Durrës -17802332 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË 

J62005002O
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së kons)

Tiranë 626102000 ALL

F.K.FIERI 

K73628402O
(Administrim, drejtim i klubit të futbollit Çlirimi në Fier.)

Fier ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Banka NBG Albania (Ish Banka Kombëtare e Greqisë SHA Dega Tiranë)

J61911008C
(Banka mund të kryejë veprimtaritë: pranimin e depozitave dhe fondeve të tjera nga publiku; të gjitha format e kredi dhënies duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekare; qiranë financ)

Tiranë, Korçë, Fier, Vlorë, Berat, Gjirokastër, Elbasan, Kukës, Durrës, Lezhë, Shkodër 144976000 ALL

VENETO BANKA (Ish Banka Italiane e Zhvillimit, Ish Dardania Bank)

J71928004K
(Grumbullim i kursimeve, dhënie kredie në forma të ndryshme, si dhe çdo aktivitet tjetër financiar.)

Tiranë -1043855000 ALL

BANKA NDËRKOMBETARE TREGTARE

J71329002E
(Objekti i veprimtarisë së Bankës është ushtrimi i çdo lloj veprimtarie bankare dhe financiare si dhe të veprimtarive të tjera të lidhura me këto, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe sipas nd)

Tiranë -106569000 ALL

TEKSTILI BERAT

K72526001n
(Prodhim, tregtim tekstilesh pambuku, prodhim filli, batanie, etj)

Berat ALL

MIKA-BERAT

J62904145C
(Shfrytëzimin dhe rinovimin e kapaciteteve ekzistuese të ish fabrikës përpunim të duhaneve Berat dhe të depove të saj, furnizimin dhe instalimin e makinerive dhe pajisjeve bashkëkohore për fermentimin n)

Berat ALL

N.P.V.4

J61813524V
(Prodhim konfeksionesh me fason, tregtim, eksport konfeksionesh me material porositës, blerje lëndësh të para ndihmëse.)

Durrës ALL

TREGTIMI I LIBRIT ARTISTIK DHE SHKENCOR

J61820017U
(Tregtim i librit artistik shkencor.)

Tiranë ALL

HOTEL ARBANA

J61826122A
(Shërbim turistik,ushqim social dhe shërbime hoteljere.)

Tiranë ALL

SH.A. VESHJE 3

K22231501I
(Prodhim e tregtim konfeksione me material porositësi.)

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Trikotazhi

K54105005W
(Prodhim i produktit të gatshëm konfeksione, thurje zbardhje prerje qepje etiketim, ambalazhim.)

Korçë 5003655 ALL

Prodhim Veshje Ushtarake

J61904044J
(Prodhim të konfeksioneve për nevoja të ushtrisë dhe prodhime civile për brenda dhe jashtë vendit.)

Tiranë -4145611 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni