Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 897

MUHURRI CONSTRUCSION

L81426036C
(Ndertime konstruksion godinash , ndertime te ndryshme, import eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave ndryshme industriale, ushqimore, makineri e pjese kembimi, pajisje elektrike, elektronike. hidrauli)

Tiranë ALL

JOAN GROUP SHPK

L83826401E
(Agjensi udhetimi. Agjent per kompani Sigurimi. Rimbushje telefonash celular dhe sherbime te ndryshme per kompanite Telefonike. Tregtim dhe import-eksport materiale te ndryshme si pjese kembimi, lubrifikues, fil)

Kolonjë ALL

BLAST

L81426020Q
(Ndertim objektesh civile dhe industriale, te cfare do lloji. perfshire punime murature, betoni. hidraulike, elektrike. izolimi, instalime te ndryshme; e te tjera punime ndertimore; Ndertim rrugesh. urash, tombi)

Tiranë ALL

CAVALLO GROUP ALBANIA

L87626301A
(Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, publike dhe private. Ne fushen e ndertimit te ujsjellesave, kanalizimeve dhe veprave kulluese si dhe mirembajtjen e tyre. Ne fushen e ndertimit e mirembajtjes se P)

Kurbin ALL

M.S.A Communication

L81427028Q
(Shoqëria do të kryejë aktivitetet e mëposhtme: Sherbime telemarketingu. Ofrimin e te gjitha sherbimeve qe lidhen me call center dhe kontakt center duke perfshire edhe perpunimin e te dhenave te shoqerive te)

Tiranë ALL

G.B.T

L81428038F
(Sherbime marketingu. Sherbime te klienteles nepermjet telefonit. Çdo aktivitet tjeter tregtar qe lidhet ne menyre te drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise dhe qe eshte ne perputhje me legjis)

Tiranë ALL

ILED SERVICE

L81428026F
(Konsulence, marketing, sherbime per kompanite ne fushen financiare, juridike dhe inxhinierike. Aktivitet ne fushen imobiliare, shitje-blerje te apartamenteve, ndertesave industrial dhe tregtare. Ky aktivitet do)

Tiranë ALL

GO ORGANIC

L81428010T
(Import, eksport, tregtim, shitje ne te gjitha format e lejuara nga ligji, perfshire edhe shitjen online, te produkteve kozmetike, kremrave, locioneve, fragranceve dhe produkteve te tjera. Bashkepunimi tregtar m)

Tiranë ALL

GPSP Gjoni Albania

L81501010C
(Sherbime financiare, sherbime administrimi, sherbime rekrutimi, tregti me shumice dhe pakice, sherbime sekretariati te korporatave, sherbime informacioni dhe teknologjie, IT, aktivitet ndertimi dhe riparime, nd)

Tiranë ALL

A & M CONSULTING SERVICES

L87702501K
(Ofrimi i konsulencave dhe sherbimeve financiare, fiskale, per cdo lloj shoqerish, te huaja apo vendase, publike apo private tregtare apo jofitimprurese, si dhe ushtrimi i cdo lloj aktiviteti tjeter qe do te ker)

Lezhë ALL

SHEHU ALUMIN

L81502504Q
(Import-eksport mallra te ndryshme industriale, prodhime e tregtim duralumini, prodhim konstruksione metalike, lende te para e materiale te gatshme si dyer, dritare, vetrata, grila, duralumini per ndertime dhe s)

Shijak ALL

DISCOVERING ALBANIA

L81502050M
(Programimi, organizimi, perhapja dhe zbatimi me cdo mjet te turizmit kombetar dhe jashte shtetit ne cdo forme, si dhe permbushjen e te gjitha sherbimeve ndihmese ose aksesore ose gjithsesi te iidhura me aktivit)

Tiranë ALL

KONIX ENERGY

L86502601I
(Prodhim i energjise elektike nga burime hidrike eulike, foto voltaike dhe te tjera. Ndertim, shfrytezim i çentraleve dhe parqeve te energjise elektike ( energjitike ). Furnizim dhe tregtim, import dhe eksport,)

Devoll ALL

Officine Italiane

L81505048P
(Shoqeria "Officine Italiane" Sh.p.k. eshte e organizuar ne formen e saj juridike te saj si nje shoqeri me pergjegjsi te kufizuar e cila do te jete operacionale ne aktivitetet e marredhenieve me publikun ne nive)

Tiranë ALL

Benefit

L86505002S
(Tregeti, sherbime, komsulence.)

Shkodër ALL

SAT-Tours (South Albania Travel & Tours)

L81505031V
(Sherbime me qellim promovimin dhe nxitjen e turizmit; Organizimi i tureve te ndryshme turistike brenda dhe jashte vendit si dhe guidave turistike; Promovimi i turizmit te detit, te malit, kulturor, arkeologjik,)

Tiranë ALL

Tom Ndreca

L27601501T
(Tregtim me pakice te artikujve te ndryshem.)

Lezhe ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni