Skip to content

Edonil Konstruksion (Ish BOGOVA - 2000) Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-11 14:28:25
JSON

Tax Registration Number: K11519006K
Administrators: Ismail Meço
Scope: Ndërtime civile, industriale, turistike, dhe kompletimi i instalimeve të nevojshme për to. Rikonstruksione godinash civile, ekonomike, veshje fasadash. Ndërtim rrugësh, vepra arti, ujësjellës e kanalizime. Nyje prodhimi për inerte, beton dhe element të parafabrikuar. Aktivitet minerar dhe punime me lëndë plasëse të përdorimit civil. Punime e shërbime komunale, gjeodezike-inxhinierike dhe të mirëmbajtjes. Import-eksport me shumicë e pakicë. Ndërtime të impianteve për prodhimin e energjisë elektrike, hidrocentrale, diga dhe tunele hidroteknike. Prodhim, transmetim dhe shitje të energjisë elektrike. Bar - kafe, hoteleri, guide turistike, resorte turistike. Grumbullim dhe transport mbetjesh inerte, menaxhim mbetjesh jo te rrezikshme
Other Trade Names: Edonil Konstruksion, Arc Hotel
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/12/2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 228 000 000,00
Shares: 2
Child Company: I. SNOW ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10/04/2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L06614401F, me adrese ne Bulqize, Martanesh, Kraste, Ndertese 1 kateshe prane zyrave te Komunes Kraste, me administrator Ismail Meço. Edonil Konstruksion zoteron 70% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.05.2023

II. STRAVAJ ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24/05/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L11823001A, me adrese ne Librazhd, Fshati Shqiponje, Ndertesa e Godines se H/C "Stavraj", Zona Kadastrale Nr. 34/6, me administrator Ymer Dashi. Edonil Konstruksion zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.05.2023

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Tirane, Kamionçinë tip Iveco me targë AA 684 EM

2. Tirane, Autovinç tip Liaz Famba me targë AA 114 IG

3. Tirane, Automjeti kamion tip Benz me targë AA 447 AI
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Additions: Ish adresa dytesore(Nipte Sekondare):
Tirane, Njësia Administrative nr.10, Rruga "Myslym Shyri", zonë kadastrale 8250
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Mihal Popi, Pallati Nr. 4, Kati I

Address:
1.Tirane, Rruga "Jordan Misja",Njesia Administrative nr.9,Tirane.zona kadastrale nr.8330,nr.pasurie 6/176,,volumi 7,faqe 91

2.Tirane, Zona kadastrale nr.8380,njesia strukturore TR/278,pasurite me nr.3/465,3/466,3/447,3/449,3/443,3/448,3188 ne rrugen Besim Imami Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 11.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate kalimi kuotash ne zoterim pasive date 30.11.2010
Kontrate shitblerje kuotash kapitali date 15.04.2011
Revokim kontrate date 11.03.2013
Kontrate shitje kuotash kapitali date 28.05.2010
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 10.09.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit date 30.06.2009
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 13 961 080,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 7 488 930,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 229 015,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 326 524,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 885 964,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 11 872 705,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 11 747 804,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 8 300 001,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 11 517 457,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 928 228,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 12 572 614,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:230 793 481,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:234 565 127,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:188 932 581,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:19 550 676,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:34 462 034,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:79 680 850,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:113 190 087,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:122 083 301,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 231 523 151,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 194 576 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 201 223 875,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani