Skip to content

ERMA M.P.
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-29 13:35:38
JSON

Tax Registration Number: K84606001N
Administrators: Maksim Fejzulla
Scope: Projektim, ndërtim, shfrytëzim dhe transferim i hidrocentralit tek autoriteti kontraktues konform kontratës të lidhur me autoritetin kontraktues. Tregtim i energjisë elektrike. Çdo veprimtari tjetër që nuk ndalohet me ligj. Prodhim i energjisë elektrike. Transmetim i energjisë elektrike. Shpërndarje të energjisë elektrike. Furnizim publik me shumicë të energjisë elektrike. Furnizim publik me pakicë të energjisë elektrike. Furnizim me energji elektrike i klientëve të kualifikuar.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ERMA M.P.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 20/09/2008
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 25.01.2012, me anë të urdhërit Nr. 01835 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "Korsel" sh.p.k dhe Z. Maksim Hysen Fejzulla, që zotëron ne shoqëri të regjistruara në regjistrin tregtar. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdheresë të dytë. Sekuestro u vendos për shak të kundravajtjes administrative ndaj kreditorit Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror të Punës.

II. Më datë 03.02.2012, me anë të urdhërit Nr. 622-11 Regj, Nr.02846 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k, për heqjen e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "Korsel" sh.p.k dhe Z. Maksim Hysen Fejzulla, që zotëron në shoqëri të regjistruara në regjistrin tregtar.
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Leskovik, Çarshovë, në afërsi të rrugës Jorgo Qirici.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 16 704 319,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 13 235 190,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 16 277 543,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 11 823 471,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 26 051 286,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 995 199,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 16 774 471,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 21 030 451,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 21 589 816,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 20 620 140,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 20 536 110,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:25 240 226,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:19 519 716,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:22 368 737,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:18 072 826,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:33 497 095,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:11 490 264,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:28 059 320,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:30 052 831,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 31 484 853,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 31 974 326,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 32 161 321,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani