Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Maksim Fejzulla
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

KORSEL SHPK

J64104124G
(Veprimtari ne fushen e ndertimit te objekteve civile,rikonstruksione te godinave,veprave te artit, pastrim te mjediseve urbane,punime ne siperfaqe te gjelberta,sherbime funerale dhe dekori, dezifektim, deinsekt)

Korçe 98607755 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERMA M.P.

K84606001N
(Projektim, ndërtim, shfrytëzim dhe transferim i hidrocentralit tek autoriteti kontraktues konform kontratës të lidhur me autoritetin kontraktues. Tregtim i energjisë elektrike. Çdo veprimtari tjetër që )

Korçë 21030451 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni