Skip to content

REGJISTRI I BARRËVE SIGURUESE (R.B.S)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 12:15:15
JSON

Tax Registration Number: K91627014G
Administrators: Brunilda Jegeni
Scope: Zbatimi i kontratës konçensionare me Autoritetin Kontraktues, Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës të Republikës së Shqipërisë Nr. 1906 Rep e Nr. 894 Kol, datë 14.04.2009 të noteres Violeta Sulkaj. Kryerja e veprimtarisë së mbajtjes, ruajtjes, kryerjes së të gjitha veprimeve në lidhje me Regjistrin e Barrëve Siguruese të parashikuara nga ligji nr. 8537, i ndryshuar dhe transferimit të këtij regjistri tek Autoriteti Kontraktues me përfundimin e afatit të parashikuar në kontratë.
-------------
Kategoria: Zhvillim Ekonomik
-------------
Other Trade Names: REGJISTRI I BARRËVE SIGURUESE (R.B.S)
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 22/04/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 6 200 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ROEN Company, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 16/06/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K41914802Q, me adrese ne Tirane, Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit "Observator", kati XII, me administrator dhe ortak te vetem Rreoland Jegeni (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 04.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.03.2023, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Rreoland Jegeni, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues pasi zoteron 100% te pronesise te ROEN Company. Data e percaktimit si pronar perfitues: 22.04.2009.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga e Dibrës, Qendra e Biznesit Observator, Pranë Selvisë, Kati XII

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 185 402 536,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 133 099 652,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 143 362 799,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 146 544 379,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 160 100 315,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 151 055 584,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 140 287 641,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 135 552 266,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 113 973 632,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 92 589 933,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 81 514 447,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 38 814 423,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 6 058 299,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:284 380 367,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:230 424 011,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:211 461 625,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:210 322 786,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:214 439 842,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:193 232 153,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:177 973 633,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:166 808 156,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 142 292 303,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 124 918 590,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 108 710 878,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 58 800 748,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 24 508 840,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani