Skip to content

ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:59:46
JSON

Tax Registration Number: L31817505L
Administrators: Simon Alexander Harm
Scope: Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitetet e mëposhtme: menaxhimin, operimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin teknik dhe adaptimin për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut në Terminalin e Trageteve Durrës (TTD) duke përfshirë imbarkimin dhe disimbarkimin e anijeve të kombinuara për pasagjerëët dhe/ose RoRo (tragete, katamarane etj) dhe të kroçereve dhe aktivitete përkatëse të lidhura me to si ankorimi i anijeve, lëvizja e udhëtarëve në terminal, orientimi, depozitimi, magazinimi i mjeteve, pozicionimi, transporti, spontimi, marrja dhe shpërndarja dhe aktivitete të tjera detare e portale që mund të jenë të nevojshme gjatë aktivitetit tregtar të shoqërisë. Me qëllim realizimin e objektit të aktivitetit të saj. Shoqëria mund të kryejë operacione tregtare me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, të blejë, të shesë, të japë me qira shoqëri e aktiviteteve të tyre si dhe të ketë interesa e pjesëmarrje në shoqëri, konsorciume të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm me objektin e aktivitetit e shoqërisë, ose që i shërben realizimit të këtij objekti. Në përgjithësi, shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj. Import-eksport të pajisjeve me rreze X, si skaner etj, në funksion, të përmbushjes së detyrimeve të Kontratës së Konçensionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: AFTO
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 14/06/2013
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Gjermani
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: FRS Chartering Beteiligungsgesellschaft MBH, një shoqëri private e regjistruar sipas ligjit të Republikës Federale Gjermane, e regjistruar pranë Gjykatës së zonës (Regjistri Tregtar të Stralsund, Gjermani) me numër regjistrimi HRB 2312, me seli në Achtem Diek 4, 18565 Hiddensee OT Vitte, Gjermani, e përfaqësuar rregullisht nga z. Christian Baumberger në cilësinë e drejtorit (Sipas kontratës së shitblerjes së kuotave, datë 10.12.2014, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise koncesionare ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR eshte:

Jan Kruse, shtetase gjermane, e datelindjes 1963 eshte pronar perfitues i 28.49% te pronesise se ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR pasi zoteron 28.49% te kapitalit te shoqerise Keoia GmbH (shpk) me nr regjistrimi HRB9069FL (Pronar i FRS Chartering Beteiligungsgesellschaft MBH, shoqeria meme e ALBANIAN FERRY TERMINAL OPERATOR). Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.06.2019
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Durrës, L1 porti detar, Terminali i Trageteve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (12.01.2019)
Vendim I ortakut te shoqerise (2015)
Vendim I ortakut te shoqerise (2017)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 12 070 131,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 8 882 630,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -57 912 667,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 29 159 118,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 25 100 854,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 47 273 843,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 29 821 600,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 8 719 429,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 900 039,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 31 360 659,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:521 102 213,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:469 206 777,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:277 014 748,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:556 435 306,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:550 987 807,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:586 757 533,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:561 410 271,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:520 744 866,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 509 916 811,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 112 818 267,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani