Skip to content

HEC QUKU
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-16 12:41:17
JSON

Tax Registration Number: L32009001C
Administrators: Aida Hoxha
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Quku 1" dhe "Quku 2" dhe transferimi i tyre nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të Kontratës së Konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HEC QUKU
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 06/08/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ALBALUX është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L41322010F, me adresë në Tiranë, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Ndre Mjeda, Kompleksi Rezidencial Magnet, Struktura Eagle, Apartamenti nr.2011, Hyrja nr.2, Kati I - re, me administrator Fausto Schneider dhe Giovanni Di Matteo. Ortaket e shoqerise jane Ilario Zanatta (15%); Giuseppe Carpene' (10% ); Silvano Balbinot (16% ); Giovanni Di Matteo (6% ); DEMETRIO DA DALT (8% ); Aida Hoxha (20% ); Giancarlo Balbinot (10 )% dhe LUMIEI IMPIANTI SRL (15% ). Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Pezulluar
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 05.12.2016, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pezullimi i përkohshëm i aktivitetit për një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv’ në “Pezulluar”.

II. Më datë 05.03.2018, me vendim te asamblesë së ortakëve, u miratua rifillimi i veprimtarisë së shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Me date 23.12.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua pa afat aktiviteti i shoqerise. Statusi i shoqerise kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 7, rruga Ndre Mjeda, kompleksi rezidencial Magnet Struktura Eagle, hyrja e dytë, kati i parë, apartamenti 2011

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani