Skip to content

Albanian General Electricity Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 09:29:37
JSON

Tax Registration Number: L41706021V
Administrators: Besar Llapashtica
Scope: Studime dhe analiza në fushën e energjisë në përgjithësi. Projektimi i të gjitha llojeve të veprave energjetike. Ndërtimi i hidrocentraleve të të gjitha llojeve e impjanteve të ndryshme energjitike në përgjithësi. Ndërtimi i linjave të tensionit e interkonjeksionit të të gjitha niveleve të tensionit. Menaxhimi dhe operimi e veprave të ndryshme energjitike. Operimi optimal tekniko ekonomik i Hidrocentraleve, termocentraleve dhe llojeve të tjera të impjanteve të erës, termale, gjeotermale e solare për prodhimin e energjisë elektrike. Shitja e energjisë elektrike klientëve e operatorëve të ndryshëm privat apo shtetëror brenda e jashtë vendit. - Transmetimi i energjisë elektrike në sistemin e tensionit të larte, funksion i cili përfshin transmetimin ose interkonjeksionin ndërkombëtar. Përdorimin e sistemeve të linjave, strukturave mbështetëse dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese për transmetimin e energjisë elektrike. Veprimtaria si operatori sistemit të transmetimit për të kryer aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike dhe të dispeçerimit (axhustim ose rregullimi i prodhimit) të energjisë elektrike sipas kërkesave të konsumit, në nivel kombëtar. Shpërndarjen, transportin e energjisë elektrike në sistemet shpërndarëse të tensionit, të mesëm dhe të ulët, duke patur parasysh shpërndarjen deri tek konsumatori i fundit. Exportin, importin dhe tranzitimin e energjisë elektrike. Veprimtaria e shoqërisë do të kryhet sipas lejeve dhe liçensave përkatëse të lëshuara nga Autoritetet e Shtetit Shqiptar.
Other Trade Names: Albanian General Electricity
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25/04/2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 40 000 000,00
Shares: 100
Child Company: I. WINDSBAB, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.03.2018 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82810402A, me adresë në Fier, Topojë, Grykë, Pasuria me Nr. 558, në zonën kadastrale 3358, me administrator Brien Hajdari. Albanian General Electricity sh.a zotëron 1% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

II. SUNSNOTE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.05.2018 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L81718020I, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Murat Toptani, Kulla e Eurocol, Kati i 7-të, me administrator Altin Tafilaj, me status të pezulluar. Albanian General Electricity sh.a zotëron 25% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

III. SONNE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.05.2017 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L73015405C, me adresë në Fier, Topojë, Grykë, Zona Kadastrale 2308, Nr Pasurie 55, me administrator Gerian Kuka. Albanian General Electricity sh.a zotëron 1% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

IV. SEMAN EOLIK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.01.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L92518402I, me adresë në Fier, Topojë, GRYKE, "Pasuria me Nr. 558" në Zonën Kadastrale 3358, Fshati "Grykë", Njësia Administrative Topojë, Bashkia Fier, Shqipëri, me administrator Drino Duka. Albanian General Electricity sh.a zotëron 1% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

V. AGE TUJAN, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.01.2016 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61320003O, me adresë në Tiranë, Rruga "Murat Toptani", Kulla e Eurocol, Kati i 7-të, Njësia Bashkiake Nr. 2, me administrator Sadik Llapashtica, me status të pezulluar. Ortaket e shoqerise jane: Gerian Kuka (25%), Albanian General Electricity sh.a (50%) dhe OSOJA – ENERGY (25%)(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

VI. AGE SUNPOWER është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.05.2017 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L73015401Q, me adresë në Fier, Topojë, GRYKE, Njësia Administrative Topojë, Fshati Grykë, Pasuria me Nr. 55, në Zonën Kadastrale 2308, me administrator Besar Llapashtica. Albanian General Electricity sh.a zotëron 1% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

VII. AGE KUÇ, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.06.2015 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L56810204I, me adresë në Vlorë, Himarë, Lagjja Spile, Pallati Maraç, me administrator Brien Hajdari. Ortaket e shoqerise jane: Anastas Kokedhima (25%), Artan Hajdari (25%) dhe Albanian General Electricity sh.a ( 50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

VIII. AGE ART PRODUCTION, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.08.2016 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62019019L, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Murat Toptani, Kulla Eurocol, kati i 7-të, me administrator Besar Llapashtica, me status të pezulluar. Albanian General Electricity sh.a zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

IX. AED SOLAR, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.05.2017 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L73014403E, me adresë në Fier, Topojë, Grykë, Zona Kadastrale 2308, Nr Pasurie 55, me administrator Elton Kuka. Albanian General Electricity sh.a zotëron 1% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

X. ANEMOI ENERGY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10/12/2020 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M03617401P, me adresë në Fier, Fshati "Seman i Ri", Pasuria 554/1, me administrator Besar Llapashtica. Albanian General Electricity sh.a zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

XI. ATAMEN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16/04/2021 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M12819001G, me adresë në Berat, Lagjja "22 Tetori", Rruga "Naim Frasheri", Pallati 80, Shkalla 11, Apartamenti 2, Berat, me administrator Joni Veleshnja. Albanian General Electricity sh.a zotëron 25% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).

XII. NOVA ENERGY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16/10/2020 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M03511401F, me adresë në Fier, Topoje GRYKE Njesia Administrative Topoje, Fshati Gryke, Zona Kadastrale 3358, Pasuria me Nr. 558., me administrator Sibora Jonuzaj. Albanian General Electricity sh.a zotëron 1% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Henri Muhaxhiri, Nesa Llapashtica, Besar Llapashtica
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga ''Murat Toptani'' (Pedonalja e Tiranës), Ndërtesa e Eurocol, përballë ''Kalasë së Tiranës'', Kati i 7-të

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 27.05.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate per shitje blerje kuotash 23.05.2017
Kontrate per shit-blerje aksionesh 17.07.2017
Kontrate shit-blerje aksionesh 01.08.2017
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 555 786,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 369 374,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -74 205,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -8 416 730,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -3 453 641,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 781 165,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -15 965 111,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 355 031,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:590 368,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:8 922 280,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:3 000 001,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:4 857 374,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 588 292,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:118 204 359,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala