Skip to content

E.N.P.I.&G Join (ish "JV "ENPI" shpk & "GJIKURIA" shpk")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-01 07:28:48
JSON

Tax Registration Number: L62409032A
Administrators: Florenc Gjikuria
Scope: "Rrjeti elektrik shperndares i nenstacionit 110/20 KV Golem, fideri F-l e F-2, Durres". me Vlere te Kontrates 345,536,222 Leke me tvsh. me Autoritet Kontraktor, OSHEE sh.a.
Other Trade Names: E.N.P.I.&G Join
Legal Form: Shoqëri e thjeshtë
Foundation Year: 07/12/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. “GJIKURIA”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27/02/1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903456H, me adresë aktuale në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, rruga “Faik Konica”, residenca “Lion Park”, kati 3-të, me administratorë Milo Gjikuria, Ardmir Doda dhe Florenc Gjikuria. Ortaket e shoqerise jane: Milo Gjikuria (36%), Florenc Gjikuria (64%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.08.2023)

II. “E N P I”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12/01/2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K01409003B, me adresë aktuale në Tiranë, Rruga Hamdi Pepa, ne fund te tregut ushqimor, mbrapa magazinave te OST dhe me administratorë Petraq Pavllo. Ortaket e shoqerise jane: Petraq Pavllo (50%), Ikbale Pavllo (50%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.08.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 11.03.2021, terhequr date 01.08.2023, Pronaret perfitues te subjektit “E.N.P.I.&G Join”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Florenc Gjikuria, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, Pronar përfitues për 57.6% të kapitalit, pasi zotëron 64% të kapitalit të “Gjikuria”, dhe kjo e fundit zotëron 90% të kapitalit të “E.N.P.I.&G Join”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 23.01.2017.

Milo Gjikuria, shtetas shqiptar, i datelindjes 1943, Pronar përfitues për 32.4% të kapitalit, pasi zotëron 36% të kapitalit të “Gjikuria”, dhe kjo e fundit zotëron 90% të kapitalit të “E.N.P.I.&G Join”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 23.12.2017.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Me datë 28.12.2021, u vendos Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 28.12.2021. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njesia Administrative nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", pallati Kontakt, kati i dyte

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 01.08.2023
Kontratë Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 01.08.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -520 330,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -839 277,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -780 048,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -44 116 016,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -36 981,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:64 759 263,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:220 806 126,00
Worked By : P. Nikolli