Skip to content

JV/ENPI shpk & GJIKURIA shpk
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-01 07:39:10
JSON

Tax Registration Number: L71513040N
Administrators: Florenc Gjikuria
Scope: Kryerja e punimeve te ndertimit dhe furnizimit te pajisjeve sipas zerave te Preventivit fitues te objektit : Kalimi i Fiderit F.12+F.14, N/ST Skele ne 20 kV+Fid. VJ4, N/ST. Vlora 2 dhe Fideri Nr. 5, VJ 5, N/ST Vlora 2, 110/20 kV.
Other Trade Names: JV/ENPI shpk & GJIKURIA shpk
Legal Form: Shoqëri e thjeshtë
Foundation Year: 10/03/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. “GJIKURIA”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27/02/1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903456H, me adresë aktuale në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, rruga “Faik Konica”, residenca “Lion Park”, kati 3-të, me administratorë Milo Gjikuria, Ardmir Doda dhe Florenc Gjikuria. Ortaket e shoqerise jane: Milo Gjikuria (36%), Florenc Gjikuria (64%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.08.2023)

II. “E N P I”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12/01/2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K01409003B, me adresë aktuale në Tiranë, Rruga Hamdi Pepa, ne fund te tregut ushqimor, mbrapa magazinave te OST dhe me administratorë Petraq Pavllo. Ortaket e shoqerise jane: Petraq Pavllo (50%), Ikbale Pavllo (50%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.08.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 12.03.2021, terhequr date 01.08.2023, Pronaret perfitues te subjektit “JV/ENPI shpk & GJIKURIA shpk”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Florenc Gjikuria, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, Pronar përfitues për 54.4% të kapitalit, pasi zotëron 64% të kapitalit të “Gjikuria”, dhe kjo e fundit zotëron 85% të kapitalit të “JV/ENPI shpk & GJIKURIA shpk”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 13.03.2017.

Milo Gjikuria, shtetas shqiptar, i datelindjes 1943, Pronar përfitues për 30.06% të kapitalit, pasi zotëron 36% të kapitalit të “Gjikuria”, dhe kjo e fundit zotëron 85% të kapitalit të “JV/ENPI shpk & GJIKURIA shpk”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 13.03.2017.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane Rruga Ibrahim Rugova, Pallati Kontakt, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 01.08.2023
Kontratë Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 01.08.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -404 570,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -366 846,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 502 674,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 474,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:55 910 052,00
Worked By : P. Nikolli