Skip to content

IDROLUSA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:00:15
JSON

Tax Registration Number: L72011006K
Administrators: Sokol Muceku, Francesca Maria Bona
Scope: Financim, projektim, ndërtim, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e centralit hidroelektrik "Lusa" mbi lumin Lusa. Prodhim, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar, dhe transferimin në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues, në formën "BOT" (ndërtim-operim-transferim) të centralit hidroelektirk "Lusa".
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: IDROLUSA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 07/08/2017
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali, Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: IDROL ENERGY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.06.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71820033F, me adresë në Dibër, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy, Godinë 2 Katëshe, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat, me administratorë Bardhyl Muceku dhe Fabio Scuero. Ortaket e shoqerise jane: Bardhyl Muceku (10%) dhe PROGETTO T. S.R.L. (90%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 23.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

PIER CARLO MARIA BONA, shtetas italian, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I), zoteruese e 90% te kapitalit te IDROL ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 21.11.2005 (Te dhenat e regjistrit te pronarit perfitues nuk jane te perditesuara me ndryshimet e fundit te shoqerise IDROL ENERGY ne QKB, ku IDROENERGIA ALBANIA eshte larguar si ortak duke shitur kuotat e saj ne favor te PROGETTO T. S.R.L.)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 Mashkull/1 Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Rukaj, BRUC, Rruga Prell Energy, godinë 2 katëshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani