Skip to content

M.C. ENERGJI GOJAN
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-23 14:28:43
JSON

Tax Registration Number: L72021019A
Administrators: Pashk Prendi
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskadën e Lumit Fan i Madh, në Gojan Pukë, tek Autoriteti Kontraktues Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, trasmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin e ndërtimit të hidrocentralit, të lidhë kontrata sipërmarrje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontrate tjetër me qëllim realizimin e objektit të kontratës së konçensionit të nënshkruar për ndërtimin e HEC-it në Gojan, Qarku Shkodër, Bashkia Pukë.
Other Trade Names: M.C. ENERGJI GOJAN
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 15/08/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: M. C. INERTE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.02.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J82020003H, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastrale 3866, Nr Pasurie 306/113, me administrator Megi Luli dhe ortak te vetem Mark Luli.

Subjekti Juridik M.C. ENERGJI GOJAN nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 7, Rruga Nexho Konomi, Zona Kadastale 3866, Nr Pasurie 306/113

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -758 139,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -699 772,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -230 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:225 294 117,00
Worked By : A.Lala