Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Mark Luli
Rezultate gjithsej: 2

M. C. INERTE

J82020003H
(Ndertime civile dhe ekonomike, projektim dhe kolaudim, sistemim e asfaltim sheshe, ndertim vepra arti, ndertime ujesjellesa dhe kanalizime.Import eksport mallra industriale, ushqimore, materiale ndertimi (ng)

Tirane -5354087 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO

K21505001Q
(Prodhim e perpunim betoni.Ndertim i linjave dhe fabrikave per prodhimin e materialeve te ndertimit, i inerteve , soletave te pararenduar, tullave, tjegullave, pllakave majolike, tregtim e transport i tyre.Prodh)

Tiranë 32885762 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni