Skip to content

GAIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-06 07:26:34
JSON

Tax Registration Number: M02207010S
Administrators: Durim Kraja
Scope: Zhvillimin dhe ndertimin e kompleksit rezidencial "GAIA" ne Mullet, Tirane, dhe shitjen e njesive ndertimore perkatese, perfshire marrjen e lejeve te nevojshme dhe lidhjen e kontratave me pronaret e truallit ku do te zhvillohet kompleksi, aplikim per leje ndertimi prane organeve kompetente, etj. Aktivitet ne fushen e investimeve ne ndertim, projektim, ndertim objektesh te ndryshme, zbatim punimesh, konsulence ne fushen e ndertimit, ndertime te ndryshme civile si ndertesa shumekateshe banimi dhe sherbimesh, komplekse rezidenciale, vila, shtepi, ndertim rrugesh, urash dhe infrastrukturash te ndryshme. Shitje, blerje dhe veprime te ndryshme me pasuri te paluajtshme dhe te luajtshme, qiradhenie pasurish te paluajtshme, etj. Import dhe eksport produktesh dhe sherbimesh te ndryshme, etj.
Other Trade Names: GAIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05/10/2020
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 4
Parent Company / Owner: ROEN Company, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K41914802Q, themeluar me 16.06.2007, me seli qendrore ne Tirane Rruga e Dibres, Qendra e Biznesit "Observator", kati XII dhe me përfaqësues ligjor Rreoland Jegeni. (Sipas Aktit te themelimit dhe Statutit te Shoqerise)

ARCHIMED INTERNATIONAL, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT J71931003R, themeluar me 08.10.1996, me seli qendrore ne Tirane, Rruga Urani Pano, Ndertesa Nr.5, Hyrja 8/1, Ap.19 dhe me përfaqësues ligjor Ardian Asllani. (Sipas Aktit te themelimit dhe Statutit te Shoqerise)

SOT-AL, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K72209002T, themeluar me 04.10.2007, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Administrative Nr.10, Rruga Mihal Duri, Godina Nr.52, kati 1 dhe me përfaqësues ligjor Elton Nino. (Sipas Aktit te themelimit dhe Statutit te Shoqerise)

Child Company: DASA sh.p.k, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me 11.10.2007, me seli qendrore ne Berat, Otllak, DUSHNIK, Fshati Dushnik, rruga " Antipatrea ", godina tre kateshe nr.10, zona kadastrale nr.1587, me numer pasurie 1592/26 dhe me përfaqësues Vladimir Qepa. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 05.04.2020)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Urani Pano, Ndertesa nr. 5, Hyrja 8/1, Ap. 19

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2020
Statuti i Shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -100 671,00
Worked By : L.Kanani