Skip to content

GJIKURIA PRO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-26 12:22:42
JSON

Tax Registration Number: M32421018A
Administrators: Betim Gosturani
Scope: Konsulence dhe ndjekje e procedurave te blerjes se mallrave per pale te treta, tregeti mallrash te ndryshme industriale, ndermjetesim. Konsulence per pjesemarrje ne tendera publike e private, hartim dokumentacioni ne te gjitha fazat e prokurimit si dhe ndjekja e proceurave perkatese perfshire edhe fazen e ankimit administrativ dhe gjyqesor; si dhe cdo veprimtari tjeter te lejueshme nga kuadri ligjor dhe rregullator ne fuqi si dhe ne perputhje me praktikat e shendosha te biznesit lokal apo nderkombetar ne pergjithesi.
Other Trade Names: GJIKURIA PRO
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12/12/2023
District: Himare
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: GJIKURIA, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 27.02.1995, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903456H, me seli qendrore ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 2, rruga “Faik Konica”, residenca “Lion Park”, kati 3-të, Tiranë dhe me ortake Milo Gjikuria dhe Florenc Gjikuria. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 26.02.2024) .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 21.12.2023, terhequr nga QKB ne daten 26.02.2024, Pronare përfitues te shoqërisë GJIKURIA PRO jane:

I. Florenc Gjikuria, shtetas shqiptar, lindur me 1973, pronar përfitues per 64% te kapitalit, pasi zotëron 64% te kapitalit te shoqërisë GJIKURIA, e cila eshte shoqëri meme per GJIKURIA PRO me 100% te kuotave te shoqërisë.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.01.2005.

II. Milo Gjikuria, shtetas shqiptar, lindur me 1943, pronar përfitues per 36% te kapitalit, pasi zotëron 36% te kapitalit te shoqërisë GJIKURIA, e cila eshte shoqëri meme per GJIKURIA PRO me 100% te kuotave te shoqërisë.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.01.2005.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Vlore, Himare, Kondraq. Sipas Regjistrit Hipotekor nr. 75, Nr.zk. 1481,sip 500 m2, Dhermi, Himare, Shqiperi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 26.02.2024
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani