Skip to content

GJIKURIA MEK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-29 11:45:27
JSON

Tax Registration Number: M46303201D
Administrators: Amo Caka
Scope: Administrim i flotes se mjeteve te veta dhe/ose te paleve te treta; mbajtje, magazinim, transport te mallrave te saj, transportim, ngarkim shkarkim me mjete te ndryshme prane zonave doganore dhe zonave jo doganore. transporti tokesor dhe sherbime logjistike per nevojat e veta dhe paleve te treta; Te kryej veprimtarine per riparim mjetesh per mjetet e veta ose te paleve te trete. Marrje me qira, ose dhenie me qira te mjeteve te flotave te veta apo te paleve te treta nen administrimin e saj Aktivitete te ndryshme; Veprimtari logjistike; si dhe cdo veprimtari tjeter te lejueshme nga kuadri ligjor dhe rregullator ne fuqi si dhe ne perputhje me praktikat e shendosha te biznesit lokal apo nderkombetar ne pergjithesi.
Other Trade Names: G-MEK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21/12/2023
District: Himare
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: GJIKURIA, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 27.02.1995, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903456H, me seli qendrore ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 2, rruga “Faik Konica”, residenca “Lion Park”, kati 3-të, Tiranë dhe me ortake Milo Gjikuria dhe Florenc Gjikuria (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 29.02.2024) .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 31.01.2024, terhequr nga QKB ne daten 29.02.2024 , Pronare perfitues te shoqërisë GJIKURIA MEK jane:

I.Florenc Gjikuria, shtetas shqiptar, lindur me 1973, pronar përfitues per 64% te kapitalt, pasi zotëron 64% te kapitalit te shoqërisë GJIKURIA, e cila eshte shoqëri meme per GJIKURIA MEK me 100% te kuotave te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.01.2005.

II. Milo Gjikuria, shtetas shqiptar, lindur me 1943, pronar përfitues per 36% te kapitalt, pasi zotëron 36% te kapitalit te shoqërisë GJIKURIA, e cila eshte shoqëri meme per GJIKURIA MEK me 100% te kuotave te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.02.1995.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Vlore, Himare, Dhermi, Shqiperi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.02.2024
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 29.02.2024
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani