Skip to content

G-BETON
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-01 08:16:00
JSON

Tax Registration Number: M46305202V
Administrators: Ermal Ali
Scope: Prodhim, tregtim betoni dhe materiale inerte. Tregtim, prodhim, transport me shumice dhe pakice material ndertimi, si dhe cdo veprimtari tjeter te lejueshme nga kuadri ligjor dhe rregullator ne fuqi si dhe ne perputhje me praktikat e shendosha te biznesit lokal apo nderkombetar ne pergjithesi.
Other Trade Names: G-BETON
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 26/12/2023
District: Himare
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: GJIKURIA, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 27.02.1995, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903456H, me seli qendrore ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 2, rruga “Faik Konica”, residenca “Lion Park”, kati 3-të, Tiranë dhe me ortake Milo Gjikuria dhe Florenc Gjikuria (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 01.03.2024) .

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.01.2024, terhequr nga QKB ne daten 01.03.2024 , Pronare perfitues te shoqërisë G-BETON jane:

I.Florenc Gjikuria, shtetas shqiptar, lindur me 1973, pronar përfitues per 64% te kapitalit, pasi zotëron 64% te kapitalit te shoqërisë GJIKURIA, e cila eshte shoqëri meme per G-BETON me 100% te kuotave te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.01.2005.

II. Milo Gjikuria, shtetas shqiptar, lindur me 1943, pronar përfitues per 36% te kapitalit, pasi zotëron 36% te kapitalit te shoqërisë GJIKURIA, e cila eshte shoqëri meme per G-BETON me 100% te kuotave te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.02.1995.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Vlore, Himare, Dhërmi, Himarë, Shqiperi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.03.2024
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 01.03.2024
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani