Skip to content

Manjola Gjici
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-25 09:00:40
JSON

NIPT: L01509027F
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Bar kafe
Emërtime të tjera Tregtare: KEVIN BAR
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 09/03/2010
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 06/06/2013, me ane te Urdhrit Nr.1984Prot, date 30.05.2013, "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “Ermir Godaj”, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat apo aksionet qe debitori zoteron ne shoqeri.

II. Me date 11/06/2013, me ane te Urdhrit Nr.262 Regj, Nr.2096 Prot, date: 05.06.2013, " Per Heqjes e Sekuestros Konservative", e leshuar nga Shoqeria Permbarimore “ ERMIR GODAJ "shpk, drejtuar QKR, u urdherua heqja e mases se sekuestros , vendosur me Aktin nr.1984/Prot, date: 30.05.2013 te Permbaruesit Gjyqesore Private Ermir Godaj, mbi kuotat, kapitalin apo aksionet qe zoteron Znj.Manjola Gjici, person fizik me aktivitet “ Kevin Bar” ,me NUIS(NIPT)L01529027F.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Adem Jashari, pallati nr 10, kati 1

Adresa:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga "Jeronim De Rada, prane Ures se Tabakeve, Zona Kadastrale Nr.8150, Nr.Pasurie 6/310, Kati I, II

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.05.2023
Urdher per Venie Sekuestro date 30.05.2013
Urdher per Heqje Sekuestro date 05.06.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 85 433,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 181 034,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 822 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 796 544,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 211 181,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 160 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 122 327,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -563 370,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 241 924,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:7 898 240,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 822 790,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:11 048 668,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 645 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:14 659 981,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:12 163 727,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:14 509 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 148 202,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 730 904,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja