Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1791

VANI

J61821012I
()

Tiranë ALL

BESLIDHJA

J64102269B
()

Kruje ALL

DURIMI

J84003222N
()

ALL

ARISTOTEL PETRO

J93316626E
()

Gjirokaster ALL

AGIM LAZE

K31330005H
(Prodhime brumi.)

Tirane -26950 ALL

Gjergj Buça

K31331547R
(Tregti, transport, përpunim lëndë drusore, prodhime me origjinë pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe çertifikimit. Shërbime profesionale për studime e aplikime profesionale në pyje dhe kullota. Shërb)

Durrës 589069 ALL

ZENEL LASKU

K31401515R
(Transport mallra te ndryshme me mjet dhe riparime mekanike.Tregti te makinerive dhe traktoreve te ndryshme , pjese kembimi te tyre dhe sherbime dhe lyerje te cdo lloji , etj.Shitje , blerje kamionash .Ndryshime)

Shijak ALL

KRISTANGJI QERIMI

K31405525V
()

ALL

ADMIR PAHUMI.

K31412545B
()

Durres ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VJOLLCA DERVISHI

K31424141F
(Eksperte Kontabel. Agjent sigurimesh ne emer te Sigal Uniqa Group Austria SHA.)

Tirane 4129485 ALL

DORANIN AGALLIU

K31425532M
(Auditues Ligjor.)

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GENTIAN HORIETI

K31427013J
(Import export, tregeti shumice pakice artikuj te ndryshem jo ushqimore. Tregti dhe furnizim me shumice dhe pakice i bojrave te ndryshme, materiale e paisje elektrike, mekanike, elektronike, hidraulike, produkte)

Tiranë 1627201 ALL

Besnik Çera (Ish Besnik Cera)

K31427035Q
(Import-Eksport. Tregtim të materialeve industriale, ushqimore, imputeve bujqësore, blegtorale, makinerive dhe aksesorëve të punës në ndërtimtari, bujqësi, blegtori, materialeve kancelarie, paisjeve dhe )

Tiranë ALL

ERMAL SHEHU

K31501010T
(Tregtim me pakice artikuj industrial)

Tirane ALL

JANI MALO

K31507013E
(Botime nën logon “Shtëpia Botuese Neraida” (NERAIDA) të librave, gazetave, revistave dhe botimeve të tjera në fushën e letrave përfshirë almanak, kalendar fletëpalosje etj. Kryerjen e operacione)

Tirane ALL

M&B BOTIME DHE STUDIO GRAFIKE ( ish "MIRANDA GOLECI")

K31517127H
(Studio Grafike dhe Botime)

Tirane ALL

BASHKIM MATA

K31517141T
(Projektim, zbatim të ndërtimeve civile të ndryshëm, tregtim me pakicë të artikujve të ndryshëm.)

Tiranë -66828 ALL

ADHURIM BRAHIMLLARI/ K31521028G

K31521028G
()

Tirane ALL

DRITAN KABA

K31528173T
()

Tirane ALL

RUSLLAN RUSHIT BEBO

K31531608J
(Tregti artikuj industriale)

Durrës 114242 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni