Skip to content

FOCUS PRESS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-26 14:20:46
JSON

NIPT: L11806011O
Administrator: Ardit Çela
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e mediave elektronike dhe te shkruara.Botime te ndryshme.Prodhim e publikim reklamash.Tregtim pajisjesh per nevojat e mediave elektronike.Per te realizuar objektin e qellimet e saj , shoqeria mund te ndermare dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti lidhur me shitblerjen e pasurise se luajtshme e te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezenes, qe i velreson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: FOCUS PRESS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/05/2011
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "FOCUS GROUP", shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 15/04/2011 me NIPT L11618006J me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, kulla Biznesit, kodi Postar 1016 dhe administrator Folitjona Puravelli. Ortak i vetem i shoqerise eshte Irfan Hysenbelliu. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.03.2021 terhequr nga QKB date 26.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit “FOCUS PRESS”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Irfan Hysenbelliu, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme " FOCUS GROUP ", ndersa shoqeria " FOCUS GROUP " zoteron 100% te kapitalit tek “FOCUS PRESS”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.05.2011.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 28.12.2018, u lidh Marreveshja Siguruese, Nr. 10461 Rep. Nr. 3687 Kol.. midis FOCUS GROUP (Barrdhenes) dhe Banka Credins sh.a (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron FOCUS GROUP sh.p.k ne shoqerine FOCUS PRESS sh.p.k si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga “Panorama", Nd. 2, Kulla e Biznesit 1016, Njësia Bashkiake Nr. 9 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë për Shitje Kuotash datë 07.11.2011
Marrëveshje Siguruese datë 28.12.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 96 683,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 65 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 298 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 450 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 213 717,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 223 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 235 769,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 69 136,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 191 313,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 470 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 906 441,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:20 217 903,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:20 285 756,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 535 624,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:32 426 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:36 429 233,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:48 103 093,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:54 029 075,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 47 390 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 67 885 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 57 227 669,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 42 284 145,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli