Skip to content

Kastrati Construction (Ish DownTown 1)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-09 09:30:54
JSON

NIPT: L61723012R
Administrator: Viron Hamzai
Objekti i Veprimtarisë: Investimi me qellim zhvillimin, ndertimin, administrimin dhe shitjen e njc godine multifunksionale banimi dhe sherbimesh si nje Projekt i Shoqerise ("Projekti") me vendndodhje tek: Blv. Bajram Curri ne krah te European Trade Center (ETC), Tirane. Kryerja e aktiviteteve, per te eilat nevojiten leje, licenca dhe/ose autorizime perkatese, do te behet pas marrjes se ketyre lejeve, licencave dhe/ose autorizimeve. Ndërtim, Projektim, konsulencë, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit. Import-eksport i te gjithe llojeve te materialeve dhe makinerive të ndërtimit. Ndertim, permiresim, mirembajtje te rrugeve, autostradave, mbikalimeve dhe nenkalimeve, urave,tuneleve, porteve, aeroporteve, digave, hidrocentraleve dhe veprave te tjera te infrastruktures, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjeter te nevojshem, ndihmes apo plotesues ne funksion te objektit kryesor te shoqerise.Formimin profesional per sigurine dhe shendetin ne pune.
Emërtime të tjera Tregtare: Kastrati Construction
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/05/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 181 400 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Nr.Pasurie 2/339, Vol.48, fq.105, ZK 8160

Faqja Web:
http://www.kastraticonstruction.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate transferim kuotash date 17.02.2018
Kontrate shit-blerje kuotash date 09.05.2017
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 04.05.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 54 504 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 535 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -13 798 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 306 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 860 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 635 401 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 158 609 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:126 717 338,00
Punuar Nga : A.Lala