Skip to content

Ergys Verdho.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 13:11:42
JSON

NIPT: L22321007D
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Vleresim i pasurive te paluajtshme.Projektim ne fushen e ndertimit.
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 21/11/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 31.07.2014, me anë të urdhrit nr.460-14 regj. 16024 prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Shërbimi Përmbarimor ZIG", u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetin tregtar "Ergys Verdho"me NUIS (NIPT)- L22321007D. Aktiviteti i mësipërm do të qëndrojë i sekuestruara deri në një urdhër të dytë.

II. Me datë 26.12.2014, me anë të Urdhrit nr. 32524 Prot., nr. 460-14 Regj., "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” drejtuar QKR-së, u urdhërua: heqja e sekuestros konservative nga aktiviteti tregtar Person Fizik Ergys Verdho, me NIPT L22321007D, në emër të palës debitore Ergys Nikolla Verdho, dtl. 01.05.1974 sekuestro e cila është vendosur në zbatim të shkresës nr. 16024 prot., datë 31.07.2014 “Urdhër për vënien e sekuestros konservative”.

III. Me datë 29.10.2019, u vendos Pezullimi i Aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga e Barrikadave, ish kinema 17 Nentori, Pallati Hodaj Nr. 1, Kati 4, Blloku B AP 8/7 Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli