Skip to content

R.E.C shpk (RENEWABLE ENERGY CONSULTING SHPK)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L62122019G
Administrator: Alked Bido
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjisLaçionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në: Konsulence tekniko-ligjore në fushën e energjisë si dhe operim e mirëmbajtje të impianteve të vogla për prodhimin e energjisë së rinovueshme. Për të realizuar objektin e aktivitetit të saj, shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë, dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm, të lidhur, instrumental, të përafërt, elementar, ose sidoqoftë të dobishëm, për shembull: të ofrojë garanci reale dhe/ose përsonale si për detyrime të vetat, ashtu edhe për të tretët. Të marrë përsipër, të lejoje dhe të heqë dore nga pjesëmarrje direkte ose indirekte në shoqëri të tjera dhe ndërmarrje, si Shqiptare ashtu edhe të huaja, që kryejnë veprimtarinë e tyre ana tyre, me qëllim që të lehtësojnë realizimin e objektit social; Veprimtari tregtare dhe industriale, import dhe eksport të mirash, shërbimesh dhe produktesh;
Emërtime të tjera Tregtare: R.E.C shpk (RENEWABLE ENERGY CONSULTING SHPK)
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 19.09.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga Abdyl Frashëri, ''Vesa Center'', Kati 4, Hyrja 4/1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare