Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fation Veizaj
Rezultate gjithsej: 3

DEA HYDROPOWER

L61824025K
(Ndërtimi i hidrocentraleve dhe impianteve të tjera për prodhimin e energjisë elektrike. Shfrytëzimi i tyre dhe prodhimi e tregtimi i energjisë elektrike.)

Tiranë ALL

R.E.C shpk (RENEWABLE ENERGY CONSULTING SHPK)

L62122019G
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjisLaçionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të R)

Tiranë ALL

PROSPECT INVEST

M16815201G
(•Objekti i Shoqerise do te konsistoje ne veprime mbi pasurite e paluajtshme, duke perfshire por pa u kufizuar ne shitje dhe blerje e pasurive te paluajtshme, qiradhenie e pasurive te paluajtshme, ne zhvill)

Vlore ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni