Skip to content

PROSPECT INVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-02 08:44:37
JSON

NIPT: M16815201G
Administrator: Adriana Veizaj
Objekti i Veprimtarisë: •Objekti i Shoqerise do te konsistoje ne veprime mbi pasurite e paluajtshme, duke perfshire por pa u kufizuar ne shitje dhe blerje e pasurive te paluajtshme, qiradhenie e pasurive te paluajtshme, ne zhvillimi i projekteve per pasurite e paluajtshme, ndermjetesime per transaksione te pasurive te paluajtshme, administrimi dhe verifikirni i pasurive te paluajtshme etj. •Shoqeria mund te kryeje ne menyre jo te drejtperdrejte, me qellimin e objektivave te biznesit te shoqerise, cdo veprim tregtar, industrial, financiar dhe transaksione ne lidhje me pasuri te luajtshme e te paluajtshme te cilat mund te gjykohen si te nevojshme ose te pershtatshme per arritjen e objektivave te Shoqerise. •Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter biznesi i cili nuk eshte i ndaluar nga ligji, i zbatushem, ne Republiken e Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: PROSPECT INVEST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/06/2021
Rrethi: Vlore
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 41 806 718,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1.Ne date 30.09.2021, eshte vendosur pushim i perkoheshem i aktivitetit. Statuti ishte "Aktiv" u be "Pezulluar". (sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit Tregtar, date 02.02.2022)
2.Ne date 07.12.2021, eshte vendosur aktivizimi i veprimtarise. Statusi ishte "Pezulluar" u be "Aktiv" .(sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit Tregtar, date 02.02.2022)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lagjja Kushtrimi, Rruga, Gjergj Kastrioti, Objekti Privat Nr.3652, Kati 1, Vlore-Shqiperi.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 02.02.2022
Akt themelimi, statuti i shoqerise, date 09.06.2021
Vendimi i ortakut te vetem, date 15.06.2021
Vendimi i ortakut te vetem, date 02.09.2021
Vendimi i ortakut te vetem, date 03.09.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara