Skip to content

IDROL ENERGY Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-23 08:31:54
JSON

NIPT: L71820033F
Administrator: Bardhyl Muceku; Fabio Scuero
Objekti i Veprimtarisë: Pjesëmarrjen në Shoqëri të tjera dhe/ose ndërmarrje dhe ente të çfarëdo lloj natyre kudo që të ndodhen që kanë për objekt të tyre blerjen, administrimin dhe shitjen e centraleve hidroelektrike, eolike dhe/ose fotovoltaike ose prodhimin e energjive të rinovueshme, si dhe pjesëmarrjen në shoqëri të tjera kudo që të ndodhen; studim, projektim dhe realizim të impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; menaxhim mirëmbajtje dhe riparim të impianteve; menaxhim, administrim, konsulencë për shoqëritë; blerje, ndërtim, ristrukturim, menaxhim, administrim shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave dhe të të drejtave reale në Shqipëri dhe jashtë shtetit; Shoqëria gjithashtu mund të bëjë financime të tretëve si dhe ortakëve, brenda kufizimeve të caktuara nga ligji, me ose pa garanci reale ose personale. Shoqëria mund të sigurojë dhe ofrojë përfaqësime, depozita dhe agjenci, të blejë, cedojë, japë ose marrë liçenca mbi patenta dhe të drejta autori, të ngrejë dhe blejë si në Shqipëri dhe jashtë, fabrika industriale, t'i marrë ose japë me qira ato. Shoqëria, brenda kuiljve ligjore, mund të kryejë çdo operacion që lidhet me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, mund të kryejë operacione industriale dhe tregtare të nevojshme apo të dobishme për realizimin e qëllimeve të saj, mund të marrë drejtpërdrejt ose indirekt pjeseë në pjesëmarrje në shoqëri ose subjekte të tjera në Shqipëri ose jashtë saj, të cilat kanë objekt të njëjtë ose të ngjashëm ose të lidhur me të vetin, pa e ushtruar këtë aktivitet ndaj publikut.
Emërtime të tjera Tregtare: IDROL ENERGY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/06/2017
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: PROGETTO T SRL, nje shoqeri me seli ne Costigliole D’Asti (AT), Via Asti-Nizza nr. 64, Itali, NIPT 0303454004, perfaqesuar nga administratori Z. Pier Carlo Maria Bona, shtetas italian (Sipas kontrates se shitjes se kuotave date 23.12.2021)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 23.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

PIER CARLO MARIA BONA, shtetas italian, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). Data e percaktimit si pronar perfitues: 21.11.2005 (Te dhenat e regjistrit te pronarit perfitues nuk jane te perditesuara me ndryshimet e fundit te shoqerise IDROL ENERGY ne QKB, ku IDROENERGIA ALBANIA eshte larguar si ortak duke shitur kuotat e saj ne favor te PROGETTO T. S.R.L.)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: IDROLUSA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.08.2017 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72011006K, me adresë në Dibër, Rukaj, Bruc, Rruga Prell Energy, godinë 2 katëshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat, me administrator Sokol Muceku dhe Francesca Maria Bona, me status aktiv. IDROL ENERGY shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Rukaj, BRUC Rruga Prell Energy, Godinë 2 Katëshe, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.05.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash 21.06.2017
Kontrate shitje kuotash 20.12.2018
Kontrate shitje kuota date 23.12.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 23.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -103 614,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:24 800 000,00
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani