Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bardhyl Muceku
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENDI - E

K78509901R
(Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve të mëposhtme në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi: - pjesëmarrjen në Shoqëri të tjera dhe/ose ndërmarrje dhe ente të çfarëdo lloj natyre )

Mat 6250573 ALL

HYDRO-PROJECT

K81323009J
(Pjesmarrjen ne Shoqeri te tjera dhe/ose ndermarrje dhe ente te çfaredo lloj natyre kudo qe te ndodhen qe kane per objekt te tyre blerjen, administrimin dhe shitjen e centraleve hidroelektrike, eolike dhe/ose f)

Diber 0 ALL

IDROL ENERGY

L71820033F
(Pjesëmarrjen në Shoqëri të tjera dhe/ose ndërmarrje dhe ente të çfarëdo lloj natyre kudo që të ndodhen që kanë për objekt të tyre blerjen, administrimin dhe shitjen e centraleve hidroelektrike, eo)

Dibër ALL

IDRO SERVICE (ish "IDRO EGNATIA")

L81505011H
(Shoqeria do te kete objekt veprimtarie: - pjesëmarrjen ne Shoqeri te tjera dhe/ose ndermarrje dhe ente te çfaredo lloj natyre kudo qe te ndodhen qe kane per objekt te tyre blerjen, administrimin dhe shitje)

Mat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni