Skip to content

POLYSTYRENE (EPS) MANUFACTURER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-26 09:37:50
JSON

NIPT: L81811014B
Administrator: Anton Gjinaj
Objekti i Veprimtarisë: Hapjen e fabrikave per prodhimin e polisterolit. Hapjen e fabrikave per prodhimin e depozitave plastike. Hapjen e magazinave me shumice apo pakice per shitjen dhe magazinimin e tyre. Import te lendes se pare per prodhimin e polisterolit. Import te lendes se pare per prodhimin e depozitave plastike. Import - eksport, dhe shitje me shumice e pakice i mallrave te ndryshem.
Emërtime të tjera Tregtare: POLYSTYRENE (EPS) MANUFACTURER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/06/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 15.02.2019, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 01/08/2022, me ane te Shkresës Nr. 1541/3 Prot., Nr.02 Kop., datë 27.07.2022., protokolluar nga QKB me Nr.20022 Prot, datë 28.07.2022, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, bashkëlidhur na është dërguar, vendimi me Nr.22, datë 27.07.2022, i Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ka vendosur sekuestrimin e pasurive të subjektit " POLYSTYRENE (EPS) MANUFACTURER" sh.p.k., me NUIS (Nipt) – L81811014B me administrator shtetasin z. Anton Gjinaj dhe me ortak te vetem z. Anton Gjinaj vlera e kapitalit 100.000 leke, numri i pjeseve 1, pjesemarrja ne perqindje 100 %.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Preze, Fushe Preze, Fshati Ahmetaq, 100 metra nga kryqezimi i vjeter i Rinasit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.10.2022
Statuti i Shoqerise
Urdher Ekzekutimi i Vendimit te Gjykates së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar date 27.07.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja