Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Anton Gjinaj
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALESIO - 2014

L41713003M
(Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave publike dhe/ose private si: ndertimin e)

Tiranë 37959782 ALL

POLYSTYRENE (EPS) MANUFACTURER

L81811014B
(Hapjen e fabrikave per prodhimin e polisterolit. Hapjen e fabrikave per prodhimin e depozitave plastike. Hapjen e magazinave me shumice apo pakice per shitjen dhe magazinimin e tyre. Import te lendes se pare)

Tiranë ALL

DEIZI - M

L82212004G
(Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave publike dhe/ose private si: ndertimin e)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni