Skip to content

KOPSHTI MIUSHI-MIKI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-08 12:42:03
JSON

NIPT: L82321014P
Administrator: Merita Kotorri
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari çerdhe nga 0-3 vjeç, veprimtari kopshti 3-6 vjec, sistem parashkollor, etj
Emërtime të tjera Tregtare: KOPSHTI MIUSHI-MIKI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/11/2018
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IX.1.A - Arsim parauniversitar
Çështje Ligjore: Me date 29.07.2021, me ane te Urdhrit Nr. 1262 Prot., leshuar nga shoqeria permbarimore Elite Bailiff`s Office SHPK, per vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitorja Merita Kotorri ne shoqerine me te dhenat si me poshte: shoqeria KOPSHTI MIUSHI-MIKI SHPK, me NUIS (NIPT) L82321014P.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Dajt, Rruga "Fadil Deliu", Pallati "Kotorri", Hyrja 1-2

Adresa:
Tirane, Rruga Dalip Zavalani, Njësia Nr. 2, Zona kadastrale Nr. 8160, Nr. Pasurie 3/1197

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Urdher per Venie Sekuestro 29.07.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 667 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 743 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 117 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 338 000,00
Punuar Nga : A.Baja