Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Merita Kotorri
Rezultate gjithsej: 3

D E S T A X H E I

K51718006P
(Ndërtimin dhe investimin e ndërtesave për përdorim civil, industrial, bujqësore etj. Ndërtimin dhe investimin e rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, )

Tiranë -1513447 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOTORRI-SL

K81911019U
(Veprimtari në fushën e ndërtimit, projektimit dhe investimit në ndërtim, etj. Tregëti hidrokarburesh me pakicë. Shërbim karoatreci dhe parkim. Bar - Kafe. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: S)

Tiranë 2270451 ALL

KOPSHTI MIUSHI-MIKI

L82321014P
(Veprimtari çerdhe nga 0-3 vjeç, veprimtari kopshti 3-6 vjec, sistem parashkollor, etj)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni