Skip to content

Alb Energy Trade
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-09 13:00:29
JSON

NIPT: M22127044J
Administrator: Fabiola Luli, Edmond Zalla
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit i energjise; furnizimi me energji elektrike i klientit fundor sipas tregut te rregulluar dhe percaktuar nga legjislacioni ne fuqi. Import – Eksport, shperndarje, tregtimi me shumice dhe pakice i energjise elektrike hidrike, energjise elektrike fotovoltaike/solare, energjise eolike etj., mallrave, lendeve djegese dhe materialeve e aparaturave qe lidhen me prodhimin, shperndarjen dhe tregtimin e llojeve te ndryshme te energjise elektrike. Projektimi, ndertimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i centraleve dhe impianteve per prodhimin e energjise elektrike si dhe implementimi, ndertimi, menaxhimi i projekteve dhe parqeve per prodhimin e energjise fotovoltaike dhe te gjithe llojeve te tjera te prodhimit te energjise. Asistence teknike per ndertim, riparim, mirembatje te centraleve, impianteve dhe aparaturave per prodhimin e energjise te cdo lloji etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Alb Energy Trade
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/09/2022
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 80 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femër/Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kompetencat e administratorit Edmond Zalla: Te kryeje te gjitha veprimet e administrimit te shoqerise, sebashku apo vec e vec nga administratori ekzistues Fabiola Luli, duke zbatuar politikat tregtare, statutin dhe ligjin shqiptar ne fuqi, ta perfaqesoje ate ne te gjitha marredheniet qe ajo ngre perfshire nenshkrimin e akteve te ndryshme etj, duke perjashtuar (kufizuar) te drejten e tij per nenshkruar kontrata kredie, kontrata huaje/huaperdorje apo cdo lloj veprimi bankar. Perfaqesimin e Shoqerise prane cdo instuticioni shteteror si Drejtori Tatimore, Zyrat e Punes, Prokurori, Polici, Bashki, QKB etj, duke patur te drejte te nenshkruaje, depozitoje, terheqe, kerkoje cdo informacion apo dokument lidhur me Shoqerine "Alb Energy Trade".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rr. "Kajo Karafili", Pallati Mc Inerte, pasuria nr.2/423-N37, Njesia Bashkiake Nr.10, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -1 022 689,00
Punuar Nga : K.Laro / P. Nikolli