Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ilir Shtufi
Rezultate gjithsej: 15

Mbi 1000000 Fitim 2015

FERRO BETON & CONSTRUCTION CO

K21505001Q
(Prodhim e perpunim betoni.Ndertim i linjave dhe fabrikave per prodhimin e materialeve te ndertimit, i inerteve , soletave te pararenduar, tullave, tjegullave, pllakave majolike, tregtim e transport i tyre.Prodh)

Tiranë 32885762 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NOVA Construction 2012

L22404012D
(Ne fushen e projektimit dhe te ndertimit: kat. 1/eplanvendosje e objekteve te vecanta, kat. 2/a, projektime dhe ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Deri ne dy kate dhe kompletimin me insta)

Tiranë 10460631 ALL

R T S

L76812601U
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike fotovoltaike dhe gjithe llojeve te tjera te prodhimit te energjise dhe veprave ndihmese ne Zonen e Devollit Bashkia Bilisht, dhe ne g)

Korçë ALL

NTSP

L86326601H
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike fotovoltaike dhe gjithe llojeve te tjera te prodhimit te energjise dhe veprave ndihmese ne Zonen e Devollit Bashkia Bilisht, dhe ne g)

Devoll ALL

"DEVELALB CONSTRUCTION"

L91608011D
(Kryerja e veprimtarive tregtare në fushën e ndërtimit, për prodhim dhe shitblerje të materialeve të ndërtimit. Kryerja e aktivitetit për investimin në fushën e ndërtimit, në komplekse civile, turist)

Tiranë ALL

INVESTMENT and DEVELOPMENT ALBANIA

L91703053C
(Kryerja e veprimtarive tregtare dhe investimeve strategjike në fushën e Turizmit dhe Ndërtimit. Prodhim të materialeve ndërtimore, investimit në komplekse civile, turistike, industriale, sociale, kompleks)

Tiranë ALL

ERNI SOLAR

L97016603N
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektike fotovoltaike, dhe gjithë llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndihmëse në Zonën e Devollit, Bashkia Bilisht, )

Korçë ALL

KORÇA PHOTOVOLTAIC PARK

L97026601B
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektike fotovoltaike, dhe gjithë llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndihmëse ne Zonën e Devollit, Bashkia Bilisht, )

Korçë ALL

DELVINA SYSTEM SOLAR

M06425501P
()

Delvinë ALL

TREN SUN SYSTEM

M06812602A
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike fotovoltaike, dhe gjithe llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndihmëse në Zonën e Devollit, Bashkia Bilisht, )

Korçë ALL

GREEN ENERGY BILISHTI

M06812603H
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike fotovoltaike, dhe gjithë llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndihmëse në Zonën e Devollit, Bashkia Bilisht,)

Korçë ALL

AK Solar

M17409601N
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike fotovoltaike dhe gjithe llojeve te tjera te prodhimit te energjise dhe veprave ndihmese ne Bashkine Bilisht, Bashkine Sarande, Bashki)

Korce ALL

Alb Energy Trade

M22127044J
(Prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit i energjise; furnizimi me energji elektrike i klientit fundor sipas tregut te rregulluar dhe percaktuar nga legjislacioni ne fuqi. Import – Eksport)

Tiranë ALL

Tirana Entry

M32108023I
(Sherbim hoteleri -turizem. Ofrim Sherbimi si hoteleri, akomodim me qellim pushimi dhe/ose biznesi. Hapje dhe manaxhim i hoteleve, godinave dhe ambjenteve ne te cilat ushtrohet aktivitet hotelerie. Organizim )

Tirane ALL

Tirana Entry Business Center

M32120037P
(Sherbim hoteleri -turizem. Ofrim Sherbimi si hoteleri, akomodim me qellim pushimi dhe/ose biznesi. Hapje dhe manaxhim i hoteleve, godinave dhe ambjenteve ne te cilat ushtrohet aktivitet hotelerie. Organizim )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni