Skip to content

GREEN ENERGY BILISHTI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-09 13:50:55
JSON

NIPT: M06812603H
Administrator: Edmond Zalla
Objekti i Veprimtarisë: Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike fotovoltaike, dhe gjithë llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndihmëse në Zonën e Devollit, Bashkia Bilisht, dhe në gjithë territorin e Shqipërisë. Prodhim Energjie Fotovoltaike, Hidrike, Solare, etj. Shit-Blerje Energjie Fotovoltaike, Solare, Hidrike, etj.Import -Eksport të të gjitha llojeve të materialeve dhe transport.Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i të gjitha lejeve dhe licencave të cilat mundësojnë zhvillimin e këtij aktiviteti në mënyrë të qetë dhe në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë.Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë cdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/06/2020
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 15.11.2022, u lidh Marreveshja Siguruese, Nr. 7061 Rep., Nr.4249 Kol.., midis,shoqerise “ GREEN ENERGY BILISHTI ” (Barredhenes/Kredimarres), Ilir Shtufi (Barredhenes) dhe dhe Raiffeisen Bank sh.a (Barremarres /Kredidhenes), me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron Ilir Shtufi ne shoqerine GREEN ENERGY BILISHTI SHPK si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce Bilisht Rruga Fshati Tren Km.1, parku Photovoltaik

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 15.06.2020
Akti i themelimit te Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Kontratë Shitje Kuotash datë 19.10.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -1 319 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -651 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -156 248,00
Punuar Nga : L.Kanani / P. Nikolli