Skip to content

R T S
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 07:46:28
JSON

NIPT: L76812601U
Administrator: Edmond Zalla
Objekti i Veprimtarisë: Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike fotovoltaike dhe gjithe llojeve te tjera te prodhimit te energjise dhe veprave ndihmese ne Zonen e Devollit Bashkia Bilisht, dhe ne gjithe territorin e Shqiperise. Inport eksport te te gjitha llojeve te materialeve dhe transport. Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha lejeve dhe licensave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cdo lloj aktiviteti te parashikuar nga ligji ne perputhje me rregullat e dispozitat ne fuqi. Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe /ose lejeve perkatese te leshuara nga organet kompetente te fushes.
Emërtime të tjera Tregtare: R T S
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/06/2017
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 04.10.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr. 4023 Rep. Nr. 2230/2 Kol., ndermjet shoqerise “RTS”shpk dhe Ilir Shtufi (barredhenes) dhe Raiffeisen Bank (barremarres), ku si objekt i kontrates eshte krijimi i nje barre siguruese mbi 50% te kuotave te kapitalit qe zoteron Ilir Shtufi ne shoqerine “FERRO BETON & Construction Co” shpk, me te cilat sigurojne pagesen, permbushjen dhe shlyerjen e te gjitha detyrimeve te siguruara te shoqerise “RTS” shpk, ndaj barredhenesit.

II. Me datë 04.10.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr. 4022 Rep. Nr. 2229/2 Kol., ndermjet shoqerise “RTS”shpk, Ilir Shtufi, Isuf Berberaj dhe Valentina Berberaj (barredhenes) dhe Raiffeisen Bank (barremarres), ku si objekt i kontrates eshte krijimi i nje barre siguruese mbi 70% te kuotave te kapitalit qe zoteron Ilir Shtufi ne shoqerine “RTS” shpk dhe 30% te kuotave qe zoteron Isuf Berberaj ne shoqerine “RTS” shpk, me te cilat sigurojne pagesen, permbushjen dhe shlyerjen e te gjitha detyrimeve te siguruara te shoqerise “RTS”shpk, ndaj barredhenesit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce Bilisht DEVOLL Rruga e Fshatit Tren Km 1, Parku Fotovoltaik

Adresa:
Tirane Rruga Kajo Karafili, Pallati MC Inerte, Kati i dyte

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Statuti i Shoqerise
Kontratë Shitje Kuotash datë 05.06.2019
Kontratë Shitje Kuotash datë 18.07.2019
Kontratë Shitje Kuotash datë 22.08.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 9 725 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 11 466 237,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 15 123 919,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 902 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -684 466,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -417 176,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:52 878 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:101 909 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:49 129 607,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 281 244,00
Punuar Nga : P. Nikolli